Verktyg för kommuner

Det finns mycket som kommuner kan göra för att få kontroll över nedskräpningen. Att arbeta strategiskt för att minska nedskräpningen innebär många positiva effekter för kommunen. Det kan bland annat medföra kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att reagera på problemet med städinsatser till ett förebyggande arbete. Samtidigt gör ökade kunskaper om problemet det enklare att sätta in rätt åtgärder på rätt plats.

Vi har tagit fram en rad metoder för skräpmätningar. I samarbete med Naturvårdsverket har vi även tagit fram en vägledning för hur en kommun kan arbeta strategiskt för att minska nedskräpningen (publiceras i april 2014).

Rapporter och resultat

Här hittar du våra rapporter och resultat från skräpmätningar, SIFO-undersökningar och annat intressant.

Myndigheter och skräp

Läs om Naturvårdsverkets roll när det gäller nedskräpning, och deras arbete för att minska den.

Skräpplockardagarna

Gör som fler än 200 andra kommuner - anslut din kommun till de Nationella Skräpplockardagarna och stötta era invånare i kampanjen.

Kontakt