Strategiskt arbete för minskad nedskräpning - vägledning för kommuner

Vägledningen för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning är avsedd att stötta kommunernas arbete och att sprida kunskap om metoder, verktyg och arbetssätt inom nedskräpningsområdet.

Håll Sverige Rent vill gärna stötta och inspirera de kommuner som vill arbeta strategiskt för att minska nedskräpningen - läs mer här om vägledningens olika kapitel!

Här nedan kan du ta del av vägledningen "Strategiskt arbete för minskad nedskräpning - vägledning för kommuner" i sin helhet.

 

Kontakt