Bli en del av nätverket

Håll Havet Rent-nätverket leder arbetet mot ett hav utan plast genom att sprida kunskap om plastnedskräpningen i havet. Nätverket är en plattform där svenska företag, myndigheter och experter delar erfarenheter och kunskap med varandra. Vi startar initiativ som driver på förändring och vi engagerar företagsledare, politiker och samhällsbyggare i frågan om ett rent hav.

I medlemskapet ingår bland annat gemensamma clean-ups och aktiviteter i samband med Håll Sverige Rents havsvecka i maj. Utifrån nätverkets gemensamma agenda samlas initiativ och egna åtaganden från respektive verksamhet under en gemensam åtgärdslista. Nätverket arrangerar också en årlig havsgala där bland annat pris till årets havsvän delas ut. Tidigare vinnare är Isabella Lövin och Ellen MacArthur Foundation. Utöver detta ingår nätverksträffar, omvärldsbevakning, undervisningsmaterial, rådgivning samt möjlighet att tillsammans med Håll Sverige Rent vara avsändare i exempelvis debattartiklar.

Vill ni vara med? Kontakta Johanna Ragnartz, johanna.ragnartz@hsr.se, eller Joakim Brodahl, joakim.brodahl@hsr.se.

 

Kontakt