Vårt arbete

Tanken med nätverket är att medlemmarna själva ska identifiera åtgärder. Sådant som de kan genomföra på kort och lång sikt och som leder till att nedskräpningen av våra hav minskar. Våra huvudmål är att:

• Eliminera onödig plast i våra verksamheter
• Utveckla nya förpackningar med nedskräpnings- och återvinningsaspekten som utgångspunkt
• Inspirera branschen, konsumenter och beslutsfattare

Följande åtaganden har våra medlemmar gjort:

Apoteket
- Utökar digital lösning för pant av plastpåsar till fler apotek.
- Tar bort onödiga förpackningar där det är möjligt.
- Erbjuder flergångskassar på alla apotek.
- Minskade åtgången av kundplastpåsar med nära 60 procent under perioden 2016–2018.

Arla
- Byter Kesobägaren från plastbägare till pappersfiberbägare.
- Har bytt ut crème fraiche-bägarna av plast till kartongbägare.
- Senast 2030 ska endast plast från förnybart eller återvunnet material användas.
- Stödjer DLF:s Plastinitiativ.
- Engagerar konsumenter att återvinna förpackningar genom Kartongkampen med skolor.
- Kommunicerar till och påverkar konsument genom mjölkbaksidor.
- För en kontinuerlig dialog med förpackningsleverantörer om nya innovativa lösningar samt deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt.
- Arrangerar en open innovation-challenge på temat; mer hållbara on-the-go förpackningar. 

BillerudKorsnäs
- Erbjuder biobaserade och biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial som kan ersätta plast.
- Utvecklar en pappersflaska som klarar att hålla kolsyrad dryck.
- Samarbetar med forskare för att öka kunskapen om hur plast påverkar haven.
- Arrangerar seminarium i Almedalen om plast i haven för att utbilda beslutsfattare och skapa opinion.

Borealis
- Designar nya plastprodukter för förpackningar som ska bli 100% återvinningsbara.
- Är huvudfinansiär av STOP-projektet i Indonesien, vars mål är att läckaget av plast till haven ska bli noll samt att öka återvinningen av plast. Utvidgas till två städer 2019.
- Satsar stort på återvinning av plast genom utveckling av nya material och genom förvärv av återvinningsföretaget MTM Plastics.
- Har infört programmet Zero Pellet Loss vid produktionsanläggningar för plastpellets, så att inga pellets sprids utanför.

Coca-Cola i Sverige  
- 100% av våra dryckesförpackningar ska samlas in så att ingenting blir skräp eller hamnar i naturen.
- Alla förpackningar ska vara 100% återvinningsbara (för materialåtervinning) senast 2025.
- Senast 2020 ska våra PET-flaskor bestå av minst 50% återvunnen plast. Redan i dag består alla våra 50 cl PET av 50% återvunnen plast.
- Använder varumärken för att inspirera och uppmuntra konsumenter att återvinna sina förpackningar.
- Använder plantbottle till våra vattenvarumärken (och för Honest Organic).
- Har tecknat nytt avtal med LOOP Industries för att öka återvunnet material i förpackningar på alla marknader.
- Arbetar för att öka andelen återvunnet material i både primära och sekundära förpackningar samt att minimera förpackningsavfall.
- Utbildar anställda i hållbarhet och reducering av plastanvändning i alla led.
- Anordnar gemensamma skräpplockningsevent för anställda.
- Stödjer Håll Sverige Rent:s kampanj #Vi håller rent.
- Uppmanar konsumenter att återvinna och möjliggör det genom att verka för att ha insamlingskärl vid event som Coca-Cola arrangerar i Sverige.
- Upphör att erbjuda kunder lösa plastsugrör och plastlock vid beställning av drycker från och med april 2019.
-  Stödjer DLF:s Plastinitiativ.

Duni 
- Inlett utfasning av engångsartiklar i 100% plast – för affärsområde Consumer redan från 2020.
- Satsar på att utveckla miljöanpassade, främst fiberbaserade engångsartiklar; ecoecho® sortimentet ökade med 37% under 2018.
- Medverkar i Vinnova-finansierat projekt för ökad återvinning av engångsartiklar tillsammans med andra relevanta aktörer.
- Ökar kunskap och digitala verktyg för mer återvinning och minskad nedskräpning för säljare och kunder.
- Utveckla lösningar för att stödja kunder för ökad återvinning av Dunis produkter.
- Intern kampanj under 2019 för engagemang om Rent Hav.
- Anordnar gemensamma skräpplockningsevent för anställda.

Lidl 
- Lanserat en global plaststrategi för Lidls samtliga marknader med målet att minska den totala plastanvändningen med 20% till 2025.
- Lidl Sverige slutar redan 2019 sälja engångsprodukter av plast som muggar, glas, sugrör, tallrikar, bestick och bomullspinnar.
- 2018 höjde Lidl priset på plastpåsar med 50 öre. För varje såld plastpåse skänks 40 till hållbarhetsprojekt i Sverige som fokuserar på t ex minskad plast.
- Lidl Sverige ställer sig som medlem i Svensk Dagligvaruhandel bakom branschöverenskommelsen för fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar. Målet är att alla plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara år 2022 och att de till 2030 ska vara producerade i förnybar eller återvunnen plastråvara.

Orkla Foods Sverige
- Senast 2025 ska samtliga förpackningar designas för materialåtervinning.
- Senast 2025 ska hälften av plastförpackningarna baseras på återvunnen plast.
- Ökar kompetensen internt, förtydligar innovationsriktlinjer och följer upp mål.
- Samarbetar med kollegor, leverantörer och forskare.
- Stödjer DLF:s Plastinitiativ.
- Senast 2025 ska vi signifikant bidra till friska hav genom samarbete och aktiviteter.
- Uppmuntrar och underlättar ökad återvinning och minskad nerskräpning genom tydlig information på alla förpackningar.
- Ökar antalet förpackningar med pant.
- Producerar utbildningsfilm för skolor.
- Ordnar aktiviteter runt om i Sverige för att bygga kunskap.
- Anordnar gemensamma skräpplockaraktiviteter för anställda.

Swedish Match
- Stödjer DLF’s plastinitiativ
- Stödjer Livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest.
- Använder idag PP-plast vilket gör alla våra plastdosor 100% återvinningsbara.
- Pilotprojekt med pantlösning av snusdosor.
- Planerar för att öka återvinningsgraden på befintlig plast.
- Förstärkt kommunikation om plast och hållbarhet till kund och konsument.
- Hållbarhetsforum internt för att utbilda kring plastanvändning och hållbarhet.
- Förtydligar hållbarhetsstrategin och skapar tydliga mål som följs upp.

Systembolaget
- Prishöjning och andra åtgärder för att ytterligare minska försäljning av plastpåsar för att år 2020 ha minskat den försäljningen med 50%.
- Genomför pilotprojekt med påsfri-butik.
- Förstärkt kommunikation till kunder i butik och digitalt.
- Minskad användning av engångsartiklar internt.

Kontakt