Våra webbinarier

Nu erbjuder vi våra medlemmar ett nytt och kostnadsfritt sätt att lära sig mer om Grön Flagg och lärande för hållbar utveckling. Varje månad har vi ett nytt tema som presenteras i Grön Flagg-bladet och följs upp med ett webbinarium.

Globala målen och Grön Flagg
Agenda 2030 är en ambitiös överenskommelse som ska gälla för alla länder i hela världen. Genom Grön Flagg kan skolor och förskolor bidra till att sätta fokus på de Globala målen för hållbar utveckling och gör det möjligt för barn och unga att vara en del av den resan. Vi berättar om de globala målen och hur de kan lyftas inom Grön Flagg-arbetet.

Demokratiska arbetssätt
En av hörnstenarna inom Grön Flagg är barnens och elevernas delaktighet och inflytande. Skolundervisningen ska bedrivas med demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. I Grön Flagg ska barn och elever vara delaktiga i hela processen kring planering, genomförande och utvärdering. Under webbinariet kommer exempel ges på hur barn och elever kan göras delaktiga.

Handlingskraft
När man arbetar med allvarliga framtidsfrågor som hållbar utveckling är det viktigt att också fokusera på att det finns hopp och att visa på den glädje som det kan innebära att vara en del av ett positivt förändringsarbete. När barn och unga tillåts vara delaktiga och ha inflytande i olika processer skapar de en egen bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv framtidsutveckling. Vi går igenom vad handlingskraft är, var vi hittar det i läroplanerna och ger exempel på barns och elevers agerande som har lett till förändring.

Så går en resa till
En enkel genomgång för nya verksamheter eller användare. Vi presenterar hur ett år med Grön Flagg ser ut och går kort igenom det digitala verktyget i vilket resan dokumenteras.

Vad är Grön Flagg och hur går vi med?
Är ni i er verksamhet nyfiken på Grön Flagg och lärande för hållbar utveckling? Här får ni en kort genomgång av vad ni kan få ut av att vara medlemmar i Grön Flagg och vad lärande för hållbar utveckling är.

 

Kommande datum:

20/11 - Handlingskraft

5/12 - Så går en resa till i Grön Flagg (för nya användare)

Tiden för samtliga webbinarier är 15.00-15.45.

Våra webbinarium inleds med en föreläsning och det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor. Webbinariet sänds i verktyget GoToMeeting och länk skickas ut dagen innan. Du behöver inte ladda ner något för att kunna delta. Anmälan stänger 24 h innan webbinariet.

 

Anmäl dig här


Kontakt