Tidsramar

En Grön Flagg-resa är tänkt att pågå i 12 månader. Tidräkningen börjar när ni trycker på knappen ”Starta vår Grön Flagg-resa”. Från den dagen är det 12 månader tills utvärderingen ska skickas in.

Planen ska vara inskickad senast 6 månader från dagen då resan startades. Slutdatumet påverkas inte av vilket datum som planen blir godkänd utan är kopplat till att resan startar. Efter att er verksamhet har blivit certifierad har ni 3 månader att använda till att fira, inspirera och vila.

Koppla Grön Flagg-resan till verksamhetsåret

Vi rekommenderar att Grön Flagg-arbetet är en del av det vardagliga arbetet och att planering och genomförande av resan kopplas till det vanliga arbetsåret.

Förslagsvis börjar kartläggningen i augusti och sen skickas utvärderingen in i maj eller juni. Då behöver ni inte lägga extra tid till att planera Grön Flagg-arbetet utan det följer det vanliga verksamhetsåret och blir en del av det planerings- och kvalitetsarbete som ni ändå gör.

I många kommuner används Grön Flagg-arbetet som SKA (systematiskt kvalitetsarbete). Ni väljer dock helt och hållet själva när och hur Grön Flagg-arbetet passar in i er verksamhet.

Använd tiden som det passar er bäst

Tiden i resan kan användas på olika sätt. En del verksamheter vill lägga mycket tid, till exempel hela höstterminen på att planera resan tillsammans med eleverna, då finns möjligheten att vänta i hela 6 månader med att skicka in planen. Andra verksamheter väljer att snabbt göra en plan och sen lägga mycket tid på genomförandet. Båda sätten är fullt möjliga.

Arbeta kontinuerligt med Grön Flagg

Grön Flagg-arbetet är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Därför är en Grön Flagg-certifiering giltig i sex månader. För att fortsätta att vara med i Grön Flagg måste en ny resa startas inom tre månader efter avslutad resa. Använd de tre månaderna till att fira och att vila.

Kontakt