Våra webbinarier

I höstas började Grön Flagg med webbinarier för sina medlemmar och vi har fått fin respons på innehållet. Därför vill vi nu erbjuda en ny chans för er som inte hade möjlighet att delta i höstas. Vi har även några nya teman där vi bland annat bjudit in externa aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vad är Grön Flagg och hur går vi med? – 19 mars och 29 april (obs! onsdag)
Är ni i er verksamhet nyfikna på Grön Flagg och lärande för hållbar utveckling? Här får ni en kort genomgång av vad ni kan få ut av att vara medlemmar i Grön Flagg och vad lärande för hållbar utveckling är.

Så går en resa till – 12 mars
En enkel genomgång för nya verksamheter eller användare. Vi presenterar hur ett år med Grön Flagg ser ut och går kort igenom det digitala verktyget i vilket resan dokumenteras.

NY! Naturhistoriska museet (extern aktör) – 26 mars
Under våren kommer Håll Sverige Rent och Naturhistoriska riksmuseet att samarbeta. Här kommer vi berätta om vilka möjligheter det finns att använda naturhistoriska museets digitala resurser i Grön Flagg-arbetet.

NY! Håll Sverige Rent  – 2 april
Passa på att lära dig användbar fakta om skräp inför Skräpplockardagarna. Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent berättar om hur de på olika sätt arbetar med att minska nedskräpningen.

Demokratiska arbetssätt – 7 maj
En av hörnstenarna inom Grön Flagg är barnens och elevernas delaktighet och inflytande. Skolundervisningen ska bedrivas med demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Ni får tips om hur ni kan göra barn och elever delaktiga i hela processen kring planering, genomförande och utvärdering i Grön Flagg-resan. 

Anmälan stänger 24 h innan webbinariet.

Tiden för samtliga webbinarier är 15.00-15.45.

Våra webbinarium inleds med en föreläsning och det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor. Webbinariet sänds i verktyget GoToMeeting och länk skickas ut dagen innan. Du behöver inte ladda ner något för att kunna delta. 

 

Anmäl dig här


Kontakt