Våra webbinarier

I höstas började Grön Flagg med webbinarier för sina medlemmar och vi har fått fin respons på innehållet. Därför vill vi nu erbjuda en ny chans för er som inte hade möjlighet att delta i höstas. Vi har även några nya teman där vi bland annat bjudit in externa aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Så går en resa till – 13 februari och 12 mars
En enkel genomgång för nya verksamheter eller användare. Vi presenterar hur ett år med Grön Flagg ser ut och går kort igenom det digitala verktyget i vilket resan dokumenteras.

Handlingskompetens – 30 januari
När man arbetar med allvarliga framtidsfrågor som hållbar utveckling är det viktigt att också fokusera på att det finns hopp och att visa på den glädje som det kan innebära att vara en del av ett positivt förändringsarbete. När barn och unga tillåts vara delaktiga och ha inflytande i olika processer skapar de en egen bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv framtidsutveckling.

NY! Skräplabbet – 6 februari
Skräplabbet är en satsning från Håll Sverige Rent som syftar till att lära barn och unga om nedskräpning. Ni kommer att få en genomgång av hur ni kan arbeta konkret och verklighetsbaserat med Skräplabbet i er undervisning. Allt inom lekfulla och fantasiväckande ramar.

Globala målen och Grön Flagg – 5 mars
Agenda 2030 är en ambitiös överenskommelse som ska gälla för alla länder i hela världen. Genom Grön Flagg kan skolor och förskolor bidra till att sätta fokus på de Globala målen för hållbar utveckling och gör det möjligt för barn och unga att vara en del av den resan.

NY! Naturhistoriska museet (extern aktör) – 26 mars
Under våren kommer Håll Sverige Rent och Naturhistoriska riksmuseet att samarbeta. Här kommer vi berätta om vilka möjligheter det finns att använda naturhistoriska museets digitala resurser i Grön Flagg-arbetet.

NY! Håll Sverige Rent  – 2 april
Passa på att lära dig användbar fakta om skräp inför Skräpplockardagarna. Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent berättar om hur de på olika sätt arbetar med att minska nedskräpningen.

Demokratiska arbetssätt – 7 maj
En av hörnstenarna inom Grön Flagg är barnens och elevernas delaktighet och inflytande. Skolundervisningen ska bedrivas med demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Ni får tips om hur ni kan göra barn och elever delaktiga i hela processen kring planering, genomförande och utvärdering i Grön Flagg-resan. 

Anmälan stänger 24 h innan webbinariet.

Tiden för samtliga webbinarier är 15.00-15.45.

Våra webbinarium inleds med en föreläsning och det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor. Webbinariet sänds i verktyget GoToMeeting och länk skickas ut dagen innan. Du behöver inte ladda ner något för att kunna delta. 

 

Anmäl dig här


Kontakt