Lärande om hållbar utveckling för barn och unga

Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Sedan 1996 har vi certifierat tusentals skolor och förskolor som granskats enligt Håll Sverige Rents kriterier.

Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Gå med i Grön Flagg »

Ladda ner en broschyr om Grön Flagg »

Hur går arbetet med Grön Flagg till?

I Grön Flagg planeras aktiviteter och undervisning utifrån valda utvecklingsområden. Genom att ställa frågorna vad, varför och hur medvetandegörs på vilket sätt ett utvecklingsområde kan bidra till lärande för hållbar utveckling. Ni arbetar med era utvecklingsområden under ett år.

Med hjälp av sex steg, guider och checklistor kan barn, elever, lärare, förskollärare och andra vuxna tillsammans arbeta strukturerat med hållbar utveckling.

Läs mer om Grön Flaggs sex steg »


Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen.

 

Kontakt