Gå med i Grön Flagg

Grön Flagg är ett program, som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.
 
Här anmäler du er skola eller förskola till Grön Flagg »
 
 

Kontakt