Nyttan med Grön Flagg

Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och alla länder i FN ska verka för att de uppnås till 2030. Grön Flagg möjliggör för skolor och förskolor att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling och bidra att alla i Sverige ska få kännedom om målen och engagera sig. Tillsammans kan vi nå målen!

Undrar du vad Grön Flagg leder till behöver du inte fundera längre. 

 

Kontakt