Frukostseminarium "Lika mycket kaffe men färre muggar"

onsdag 9 oktober 2019, 08.00 till 10.30, Stockholm

Varje år används en halv till en miljard engångsmuggar och bägare i Sverige. En del av dem blir till skräp i natur, städer och hav. Kampanjen ”Hej då engångsmugg” är ett initiativ från Håll Sverige Rent som syftar till att minska användandet av engångsmuggar och andra engångsartiklar som helt eller delvis består av plast och som ofta blir till skräp. Projektet finansieras av Postkodlotteriet. 

Nu bjuder vi in till frukostseminariet Lika mycket kaffe men färre muggar där vi berättar om erfarenheter från kampanjen och diskuterar framtiden för engångsmuggen tillsammans med inbjudna gäster. Dessutom presenterar Reitan Convenience resultatet av den rabatt de infört för dem som köper kaffe i egen mugg. Vi får också ta del av resultatet från Pricerunners test där ett antal konsumenter har korat den bästa flergångsmuggen.

Program

08.00–08.30 Frukost

08.30–10.30 Seminarium

Kampanjen Hej då engångsmugg, Anna Lilja, projektledare Håll Sverige Rent. Erfarenheter från kampanjen samt resultat av attitydundersökningar och en livscykelanalys.

EU-direktivet om engångsartiklar i plast, Malin Johansson, departementssekreterare, Miljödepartementet. Vad är senaste nytt gällande direktivet? Vad kommer att gälla i Sverige och för engångsmuggen?

Pilotprojekt tillsammans med Pressbyrån & 7-Eleven, Lennart Schultz, kommunikationschef Reitan Convenience. Kan rabatt för den som köper kaffe i flergångsmugg minska användningen av engångsmuggar?

Nya affärsmodeller för minskat avfall från take away-artiklar, Åsa Stenmarck, avfallsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet testade olika åtgärder på bl.a. Waynes, för minskad förbrukning av engångsartiklar. Hur gick det och vad händer nu?

Bästa flergångsmuggen enligt konsumenterna, Anna Lavfors, redaktör Pricerunner. Vanliga konsumenter har testat ett antal flergångsmuggar. Vilken tyckte de var bäst?

Säljer du kaffe? Bli Håll Sverige Rents Kaffekompis 2020! Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Diskussion och frågor

Moderator: Joakim Brodahl, Håll Sverige Rent

Frukostseminarium "Lika mycket kaffe men färre muggar"

Datum: onsdag 9 oktober 2019, 08.00 till 10.30

Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Till anmälan

Kontakt