Håll Sverige Rents konferens 2018

tisdag 20 november 2018, 12.00 till onsdag 21 november 2018, 12.00, Stockholm

Missa inte två spännande dagar!

On-the-go-konsumtionen blomstrar och plast är det perfekta materialet i lock, sugrör, engångsbestick och liknande. Problemet är att dessa engångsartiklar i plast bidrar till nedskräpning på land och i våra hav. EU föreslår förbud, utökat producentansvar och kunskapshöjande åtgärder för dessa produkter. Men konsumenten vill väl fortfarande konsumera i farten? Hur möter vi den urbana konsumentens behov i framtiden – på ett hållbart sätt?

Konferensen vänder sig till alla som berörs av on-the-go-konsumtionen; tillverkande företag, företag som säljer on-the-go-produkter, kommuner som bekostar städningen eller andra aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med on-the-go-konsumenten.

Under konferensen diskuterar vi problemet utifrån flera synvinklar, vi lyssnar på näringsliv, myndigheter och kommuner. Vi pratar med forskare och representanter från företag som arbetar med innovativa lösningar och material.

Under konferensen utses också årets Håll Sverige Rent-kommun.

Läs mer om konferensen

 

 

Håll Sverige Rents konferens 2018

Datum: tisdag 20 november 2018, 12.00 till onsdag 21 november 2018, 12.00

Plats: Yasuragi, Saltsjö-Boo, Stockholm

Kontakt