Nätverksträff för eventarrangörer

måndag 19 november 2018, 10.00 till 15.00, Liljeholmen, Stockholm

Skapa ett miljövänligt event!

Den 19 november anordnar Håll Sverige Rent en nätverksträff för de eventarrangörer som är anslutna till Miljömärkt Event. Träffen riktar sig både till arrangörer som är i processen att miljömärka och de som redan har miljömärkt sitt event under året. Syftet är att dela erfarenheter och inspirera varandra samt att föra en gemensam diskussion kring de miljöutmaningar man som eventarrangör kan stöta på i sitt arbete. Träffen avslutas med en kreativ workshop.

 

Nätverksträff för eventarrangörer

Datum: måndag 19 november 2018, 10.00 till 15.00

Plats: Liljeholmen, Stockholm

Anmäl dig

Kontakt