Samordnarträff Grön Flagg

torsdag 15 februari 2018, 11.00 till 16.00, Stockholm

Nu anordnar vi en träff med samordnare i Grön Flagg i Stockholm. 

Datum: 15 februari
Tid: 11.00 (13:00)-16:00
Lokal: Återkommer

Program

kl.11:00 
Crash course Grön Flagg
Genomgång för de som är nya i sammanhanget eller för de som behöver friska upp minnet.

kl.12:00 
Lunch

kl. 13:00
Grön Flagg, senaste nytt
Håll Sverige Rent berättar om vad som är på gång och vi går laget runt för att höra vad som händer i era kommuner

kl.14.00 
Lärande för hållbar utveckling 
Hur stärker vi arbetet med LHU inom ramen för Grön Flagg. Idéutbyte och samtal om hur vi var och en och tillsammans kan involvera och stödja lärare och pedagoger i det konkreta arbetetet.

kl.16.00 
Avslut

Samordnarträff Grön Flagg

Datum: torsdag 15 februari 2018, 11.00 till 16.00

Plats: Information kommer, Stockholm

Anmäl dig här

Kontakt