Nätverksträffar hösten 2018

Under oktober kommer träffar att erbjudas inom områdena Källsortering på offentlig plats och Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Alla träffar är kostnadsfria och riktar sig till dig som på något sätt jobbar inom dessa områden.

Om Källsortering på offentlig plats

Träffen om Källsortering kommer att hållas den 18 oktober hos Returpack i Norrköping och riktar sig till alla som gjort försök med källsortering på offentliga platser som gator, torg, parker och stränder och till dem som vill ta del av andras erfarenheter. Vi kommer bland annat att diskutera utformningen, logistiken och val av fraktioner. Självklart är alla som ännu inte kommit igång med egna försök också välkomna! Under dagen kommer det även att bjudas på en kortare rundvandring på Returpacks anläggning för återvinning av dryckesförpackningar i plast och metall.

Läs mer om källsortering på offentlig plats »

Om Strategiskt arbete för minskad nedskräpning

Träffarna om Strategiskt arbete för minskad nedskräpning hålls den 12 oktober i Luleå och den 23 oktober i Stockholm. På dessa träffar är ämnet brett och tanken är att träffarna till stor del ska formas utifrån deltagarnas önskemål och erfarenheter. Liknande kommuner har ofta samma typ av problem och det finns mycket man kan lära av varandra. Vi kommer att dela erfarenheter inom kampanjer, mätningar, avfallsplaner, samverkan och kommunikation. Fokus är på det strategiska och förebyggande arbetet. Lösningen på problemet med nedskräpning är enkelt - det är bara att vi gemensamt ser till att alla slutar skräpa ner.

Läs mer om hur kommuner kan arbeta mot nedskräpning »

Nätverksträffarna hålls:

12 oktober – Luleå, Strategiskt arbete för minskad nedskräpning, hos Luleå kommun, Midgårdsvägen 19

18 oktober – Norrköping, Källsortering på offentlig plats, hos Returpack, Hanholmsvägen 67

23 oktober – Stockholm, Strategiskt arbete för minskad nedskräpning, hos Håll Sverige Rent, Rosterigränd 4, Liljeholmen

Träffarna inleds kl.10.00 och avslutas kl. 16.00. Håll Sverige Rent bjuder på lunch. Varmt välkomna!
 

Anmäl dig här


Kontakt