Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som utgörs av flera olika faktorer som rör engagemang för och insatser mot nedskräpning. Vinnaren av Årets Håll Sverige Rent-kommun 2018 är Borås kommun, med motiveringen:

"För ett långsiktigt arbete med barn och unga, förbättrad renhållning och beteendeförändring. Genom sitt innovativa och enträgna arbete mot nedskräpning är Borås en förebild för Sveriges alla kommuner."

Borås fick priset på Håll Sverige Rents konferens den 20 november 2018. Gävle kom tvåa och Ystad kom på tredjeplats.

Här finns listan över samtliga kommuners placering »

Kommunernas svar för 2018 visar att fler kommuner nu har antagit mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Andelen kommuner som har både mål och åtgärder har ökat till 46% 2018 mot 42% 2017. Andelen kommuner som mäter skräp har ökat marginellt från 17% till 19%.

Här hittar du Håll Sverige Rents kommunindex 2018

166 av 290 kommuner har svarat på enkäten. Har din kommun missat att svara och vill komplettera – kontakta Stefan Hållberg på stefan.hallberg@hsr.se

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare i relation till befolkningsmängd i kommunen
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Vi Håller Rent (kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis distribuera säckar och påsar till deltagare i Vi Håller Rent)
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät med sex frågor:
  - om kommunen har mål och åtgärder för att minska nedskräpningen
  - om det finns en eller flera tjänstemän som ansvarar för det förebyggande arbetet mot nedskräpning
  - om det finns en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning
  - om det finns en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpning (utöver renhållning)
  - om kommunen genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen under senaste året
  - vad kommunen genomfört för aktiviteter under året för att förebygga nedskräpning

2018 års vinnare

Borås har utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun för fjärde året i rad. Priset delas ut årligen till en kommun som arbetat på ett strategiskt och kreativt sätt med att förebygga nedskräpning.

2017 års vinnare

För tredje året i rad utsågs Borås Stad till utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun, för ett imponerande långsiktigt och kontinuerligt arbete med att förebygga och minska nedskräpningen.

2016 års vinnare

Borås Stad utsågs till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016 – för andra året i rad. Borås fick priset för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

2015 års vinnare

2015 utsågs Borås Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun, bland annat för kommunens kreativa skräpplockaraktiviteter och exemplariska Grön Flagg-arbete.

2014 års vinnare

2014 utsågs Helsingborg Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun.

Kontakt