Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som utgörs av flera olika faktorer som rör engagemang för och insatser mot nedskräpning.

2017 års Håll Sverige Rent-kommun är Borås Stad. Det är tredje året i rad som Borås får utmärkelsen. Läs nyheten här »

Listan över samtliga kommuners placering 2017 finns här »

Glädjande kan vi konstatera att kommunernas svar för 2017 visar att fler kommuner nu har antagit mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Andelen har ökat till 42% 2017 mot 39% 2016.

Andelen kommuner som har utsett en ansvarig tjänsteman har ökat med hela 9 procentenheter, från 37% till 46%. Bra jobbat tycker vi och ett kvitto på att Sveriges kommuner tycker att arbetet mot nedskräpningen behöver prioriteras. Vi ser fram emot att hjälpa fler kommuner till ett bättre arbete mot nedskräpning under 2018!

Se fler resultat från enkäten här »

196 av 290 kommuner har svarat på enkäten. Har din kommun missat att svara och vill komplettera – kontakta Stefan Hållberg på stefan.hallberg@hsr.se

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare (både numerärt och i relation till befolkningsmängd i kommunen)
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Vi Håller Rent (kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis distribuera säckar och påsar till deltagare i Vi Håller Rent)
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät med fem frågor:
  - om kommunen har mål och åtgärder för att minska nedskräpningen
  - om det finns en eller flera tjänstemän som ansvarar för det förebyggande arbetet mot nedskräpning
  - om det finns en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning
  - om det finns en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpning (utöver renhållning)
  - om kommunen genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen under senaste året

2016 års vinnare

Borås Stad utsågs till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016 – för andra året i rad. Borås fick priset för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

2015 års vinnare

2015 utsågs Borås Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun, bland annat för kommunens kreativa skräpplockaraktiviteter och exemplariska Grön Flagg-arbete.

2014 års vinnare

2014 utsågs Helsingborg Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun.

Kontakt