Mät nedskräpning och attityder i kommunen

Reviderade föreskrifter med nya krav på mål och åtgärder

Från 1 maj 2017 gäller de nya reviderade föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En nyhet i föreskrifterna är att det blir ett krav att kommunerna ska sätta upp mål och åtgärder i avfallsplanen för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Viktiga områden att mäta och följa upp är den faktiska nedskräpningen och kommuninvånarnas attityder.

Hur ser nedskräpningen ut i er kommun?

Att veta hur nuläget för nedskräpningen i kommunen ser ut är avgörande för att kunna sätta mål kopplade till minskad nedskräpning. Att mäta skräp är ett bra sätt att kartlägga nuet och följa upp mål och åtgärder för att minska nedskräpningen. Genom mätningarna kan kommunen ta reda på var skräpet finns, hur mycket och vad för slags skräp det är, hur olika åtgärder fungerar samt mäta utvecklingen över tid.

Håll Sverige Rents verktyg för att mäta skräpfrekvens och attityder

Håll Sverige Rent har tillsammans med SCB tagit fram metoder för att mäta skräp i olika miljöer, som stadsmiljö, park och andra öppna ytor. Vi sammanställer resultaten i "Skräpfacit" – ett dokument som gör att uppföljningen av målen och åtgärderna i avfallsplanen blir enkel och tydlig.

Håll Sverige Rent och SCB har även tagit fram tilläggsfrågor till SCB:s medborgarundersökning som kommunen enkelt kan köpa till.

Det finns flera bra anledningar att mäta skräpfrekvens och attityder. 

  • Genom att kartlägga nedskräpningsfrekvensen i olika områden blir det enklare att sätta in rätt åtgärder (papperskorgar, städinsatser m.m.)
  • Med hjälp av en mätning går det att identifiera var skräpet kommer ifrån och vilken typ av skräp det är. Det ökar kunskapen om varför en plats blir nedskräpad samt ökar möjligheten att påverka aktörer som bidrar till nedskräpningen.
  • Genom att mäta attityder ökar förståelsen för hur nedskräpningen påverkar kommuninvånarna och vilken betydelse nedskräpningen har för dem.
  • Mätningarna ger goda möjligheter att kommunicera kring nedskräpningen, t.ex. via media.
  • Mätningar är också ett bra sätt att öka kunskapen om problemet hos allmänheten.

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att höra av dig!

Britta Lönn, områdesansvarig MätningarKontaktperson:
Britta Lönn
Områdesansvarig Mätningar
070-263 99 10
britta.lonn@hsr.se

 
 

Mät nedskräpningen

Skräpmätningar fungerar som ett verktyg för att identifiera var skräpet kommer ifrån, kategorisera det och få en bättre överblick hur mycket skräp det finns i olika miljöer samt för att samla ihop jämförbara data.

Mät attityder

Att mäta attityder är viktigt för att förstå och följa upp hur nedskräpningen påverkar kommuninvånarna och vilken betydelse nedskräpningen har för dem.

Statistik från mätningar

Statistik för alla kommuner som mätt skräp finns i vår statistikportal. Här kan man se diagram, tabeller och heatmaps över skräpmängder för de olika kommunerna och även ett snitt för alla kommuner som mätt.

Kontakt