Anpassad logotyp för Vi Håller Rent

Vill din kommun använda en anpassad kampanjlogotyp i kommunikationen kring Vi Håller Rent-kampanjen? Läs då igenom villkoren för användning av logotypen och fyll sedan i formuläret nedan, så kommer logotypen per mejl. Har du frågor, kontakta oss då på vhr@hsr.se.

Villkor för användning

Dessa villkor reglerar användning av en anpassad variant av logotypen för kampanjen Vi Håller Rent. Anpassade logotyper används för att öka det lokala engagemanget.

En anpassad logotyp innebär att kommunnamnet läggs till i logotypen, exempelvis "Vi Håller Nässjö Rent". Den anpassade logotypen ägs, produceras och förvaltas av Håll Sverige Rent.

Logotypen får endast användas i samband med kommunikation om kampanjen Vi Håller Rent. All annan användning av logotypen är ej tillåten. Vad som är tillåten användning avgörs av Håll Sverige Rent.

Logotypen får i övrigt ej förändras. Kommunen får ej heller konstruera egna original eller i övrigt förvanska befintliga original.

Den anpassade logotypen ska användas i enlighet med Håll Sverige Rents grafiska manual, som finns att läsa här. I manualen finns regler kring frizon, färg, storlek, bakgrundskontroll samt kring felaktig användning.

Kommunen har inte rätt att i sin tur upplåta eller överlåta rättigheten att använda logotypen till någon tredje part. 

 

Beställ logotyp här


Kontakt