Välkommen till Vi Håller Rent 2019!

Varje vår anordnar vi kampanjen Vi Håller Rent – barnens största aktion mot nedskräpning! Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på. I år har vi särskilt fokus på barn och unga med nytt pedagogiskt och helt digitalt material både för yngre och äldre barn.

Här anmäler du kommunen till Vi Håller Rent 2019 »

Anmälan för deltagare öppnar 6 februari 2019.

Vad innebär det att anmäla kommunen?

  • Att delta i kampanjen är kostnadsfritt.
  • Anmälda kommuner får kostnadsfritt skräpplockarmaterial att dela ut till förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar i kommunen.
  • Vi rekommenderar också att kommunen hjälper deltagarna att bli av med skräpet, exempelvis genom att erbjuda hämtning av det insamlade skräpet.
  • Många kommuner ordnar också egna aktiviteter, som gemensam skräpplockardag eller tävling för deltagare.
  • I år uppmanar vi anmälda kommuner att samla skräpplockarinsatserna i kommunen till en valfri kampanjvecka för större genomslag.
  • Den kommun som i år har störst andel deltagande barn i förhållande till antal barn i kommunen, vinner ett fint pris till alla barn i kommunen. Priset avslöjas här på hemsidan den 6 februari.

Hur skapar vi en lyckad kampanj?

I vår vägledning till kommunen finns tips och inspiration för hur ni kan arbeta med kampanjen. 

Ladda ner vår vägledning »

Kontakt