Vinn konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg

Electric Banana Band och bröderna Norberg

I år finns det en extra anledning att engagera alla små skräpplockarhjältar i kommunen! Den kommun som under årets Vi Håller Rent-kampanj engagerar flest skräpplockande barn, i förhållande till antal barn i kommunen, vinner nämligen en konsert med glädjespridarna Electric Banana Band och Bröderna Norberg.

Vi är jätteglada att just dessa miljöengagerade artister nu är en del av vår viktiga Vi Håller Rent-kampanj. Lördagen den 7 september uppträder de i den kommun som är bäst i Sverige på skräpplockning. Låt skräpplockartävlingen börja!

Följande gäller för tävlingen:

  • Den kommun som är anmäld till Vi Håller Rent är per automatik med i tävlingen.
  • De 10 kommuner som den 31 maj har störst andel skräpplockande barn anmälda till Vi Håller Rent, i förhållande till hur många barn som finns i kommunen (1-18 år), går vidare till final.
  • Att vara i final innebär att man ska sammanställa och skicka in en beskrivning av de skräpplockaraktiviteter man genomfört under kampanjperioden. Beskrivningen ska innehålla text (ca 1 000-2 000 ord) och bilder.
  • En av Håll Sverige Rent utsedd jury avgör vilken av de 10 finalisterna som ska få ta emot konserten.
  • Vinnaren meddelas i mitten av juni.
  • Det krävs förstås en del planering och koordinering för att kunna ta emot priset men vi kommer att stötta den vinnande kommunen i arbetet med att ordna med konserten. Men den kommun som siktar på att vinna bör redan nu börja planera för att arrangera en konsert på en central plats i kommunen den 7 september.

Kommuner som själva tar emot anmälningar från skolor och förskolor

De kommuner som inte använder Håll Sverige Rents anmälningsförfarande utan själva tar emot anmälningar från skolor och förskolor behöver redogöra/namnge medverkande enheter och antal barn per enhet.

Tänk om ni vinner? Bra att ha tänkt på detta!

  • Vilket är bästa läget för en konsert för barnfamiljer i er kommun? Kanske kan ni preliminär-boka en central plats i er kommun den 7 september?
  • Planera gärna för ytterligare aktiviteter på just den här dagen, gärna aktiviteter som knyter an till temat nedskräpning och skräpplockning.

Har ni frågor om tävlingen?

Kontakta oss gärna på vhr@hsr.se.

Lycka till med skräpplockningen!

Kontakt