Vinn konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg

Electric Banana Band och bröderna Norberg

I år finns det en extra anledning att engagera alla små skräpplockarhjältar i kommunen! Den kommun som under årets Vi Håller Rent-kampanj engagerar flest skräpplockande barn, i förhållande till antal barn i kommunen, vinner nämligen en konsert med glädjespridarna Electric Banana Band och Bröderna Norberg.

Vi är jätteglada att just dessa miljöengagerade artister nu är en del av vår viktiga Vi Håller Rent-kampanj. Lördagen den 7 september uppträder de i den kommun som är bäst i Sverige på skräpplockning. Låt skräpplockartävlingen börja!

Följande gäller för tävlingen:

 • Den kommun som är anmäld till Vi Håller Rent är per automatik med i tävlingen.
 • 14 maj – De 20 kommuner som just nu ligger i topp informeras
 • De 10 kommuner som den 31 maj har störst andel skräpplockande barn anmälda till Vi Håller Rent, i förhållande till hur många barn som finns i kommunen (1-18 år), går till final och får reda på det via mail. Att vara i final innebär att man ska sammanställa och skicka in en beskrivning av de skräpplockaraktiviteter man genomfört under kampanjperioden. Beskrivningen ska innehålla text (ca 1 000-2 000 tecken) och bilder- så dokumentera det ni gör!.
 • 7 juni – Sista dag för de 10 finalkommunerna att skicka in sammanställning (text och bilder) om sina skräpplockaraktiviteter till vhr@hsr.se
 • En av Håll Sverige Rent utsedd jury avgör vilken av de 10 finalisterna som ska få ta emot konserten.
 • Vinnaren meddelas i mitten av juni.
 • Det krävs förstås en del planering och koordinering för att kunna ta emot priset men vi kommer att stötta den vinnande kommunen i arbetet med att ordna med konserten. Men den kommun som siktar på att vinna bör redan nu börja planera för att arrangera en konsert på en central plats i kommunen den 7 september.
 • 7 september – Konserten genomförs i vinnarkommunen

Kommuner som själva tar emot anmälningar från skolor och förskolor

De kommuner som inte använder Håll Sverige Rents anmälningsförfarande utan själva tar emot anmälningar från skolor och förskolor behöver redogöra/namnge medverkande enheter och antal barn per enhet.

Tänk om ni vinner? Bra att ha tänkt på detta!

 • Vilket är bästa läget för en konsert för barnfamiljer i er kommun? Kanske kan ni preliminär-boka en central plats i er kommun den 7 september?
 • Planera gärna för ytterligare aktiviteter på just den här dagen, gärna aktiviteter som knyter an till temat nedskräpning och skräpplockning.
 • Att vinna och få ta emot konserten är ett bra tillfälle för kommunen att visa upp sitt miljöarbete för medborgarna. Kanske kan kommunfullmäktige eller en annan god förebild i kommunen presentera artisterna på scenen och samtidigt berätta om hur kommunen arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor?

Har ni frågor om tävlingen?

Kontakta oss gärna på vhr@hsr.se.

Lycka till med skräpplockningen!

Kontakt