Program

 

Dag 1, 20 november

 

9.45 Buss från Cityterminalen, Stockholm

10.15 - 11.00 Registrering, kaffe och tilltugg

11.00 - 12.30

Konferensen inleds av Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz och verksamhetschef Joakim Brodahl

Engångsartiklar i plast – i Sverige och omvärlden, DEL 1

Regeringen, plasten och framtiden

Det pågår en rad processer i Sverige kring plast och nedskräpning. Förutom att en statlig utredning om minskade negativa effekter på miljön av plast är igång har Naturvårdsverket fått en rad uppdrag från regeringen om nedskräpning. Miljöminister Karolina Skog berättar om politiken kring plasten och skräpet.  

 

 

 

Förbud mot plastsugrör

Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större, och därför har EU-kommissionen föreslagit ett antal åtgärder inriktade på de 10 engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet. Ett av förslagen är förbud mot plastsugrör. EU-parlamentet har nyligen röstat ja till förslaget, som nu går vidare till ministerrådet. Annika Korzinek, biträdande chef för EU-kommissionens representation i Sverige

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.45

Engångsartiklar i plast – i Sverige och omvärlden, DEL 2

Slutsatser i regeringens plastutredning
Regeringens plastutredning är klar. Vilka slutsatser finns det kring den plast som konsumeras i farten, som ofta blir skräp? Johanna Eriksson, utredningssekreterare, Regeringskansliet.

 

Åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket ska, på uppdrag av regeringen, föreslå åtgärder för minskad nedskräpning av plast. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att se hur källsortering i utemiljöer bör se ut. Jenny Oltner, projektledare, Naturvårdsverket.

 

Näringslivet och plasten som konsumeras i farten

Det är många företag som berörs av de förändringar som sker kring plast. Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, samtalar med representanter från Max Hamburgare, Duni, Smakis och PantaPåsen. Hur planerar ni att arbeta med plast i framtiden? Vad har ni gjort hittills?

14.45 - 15.15 Paus med fika

15.15 - 16.15 

Konsumentens förväntningar, beteende och ansvar

Vilka förväntningar har konsumenten på framtidens on the go-förpackningar? Peter Blid från Novus presenterar resultatet av Håll Sverige Rents nya undersökning om den urbana konsumenten och on the go-förpackningar.

 

Nurit Nobel doktorerar i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm. Nurit berättar om den senaste forskningen kring varför vi konsumenter gör som vi gör och hur man överbryggar gapet mellan vilja och handling.

 

- Det är inte konsumenternas ansvar att göra hållbara produkter – det är företagens ansvar. Men som företag kan du vända det till en konkurrensfördel. Sebastian Tarkowskär Innovation Catalyst på Grow.

 

16.15 - 17.00

Vilket ansvar har samhällets olika aktörer för plast och nedskräpning?

Konsumenten tycker om att äta och dricka i farten. Behovet tillfredsställs av ett antal aktörer. Några tillverkar förpackningar, några säljer dem och andra plockar upp förpackningarna när de av olika anledningar blivit till skräp på gator och i parker. Joakim Brodahl, verksamhetschef på Håll Sverige Rent, samtalar om ansvar med inbjudna gäster.

17.00 Egen tid

Den som bor på Yasuragi kan passa på att bada, övriga kan njuta av naturen eller umgås i loungen.

19.00 Middag

Efter middagen går en buss till Hotel J i Nacka, för dem som bor där.

Dag 2, 21 november

 

6.30 - 8.30 Frukost (och tid för bad för dem som bor på Yasuragi)

Ät frukost i lugn och ro, njut av Yasuragis varma utomhuskällor och bastu och besök vår utställningsyta. Badet öppnar klockan 6.30 och frukosten klockan 7.00. Buss från Hotel J i Nacka till Yasuragi avgår kl 7.40.

8.30 - 9.10 Välkommen tillbaka!

Dag två inleds med att vi samlas och får ta del av något som ger oss motivation och inspiration att fortsätta dagens övningar.

9.20 - 11.30 (ink paus för fika)

Välj mellan fem olika fördjupningsspår

Under konferensens andra dag har du möjlighet att välja vad du vill göra. Vi erbjuder fyra olika fördjupningsspår där du kan sätta dig in i det som ligger dig närmast. När du har anmält dig och valt spår kommer du också ha möjlighet att påverka innehållet i just ditt fördjupningsspår. Om du vill kan du nämligen i förväg skicka in frågeställningar som du vill att vi ska ta upp.

Fördjupningsdel 1:

 

Alternativa lösningar på framtidens on the go-konsumtion

Om vi ska fortsätta konsumera i farten behöver vi ta oss en ordentlig funderare på hur vi ska göra det. Är det med nya material? Är det i produkter avsedda att använda flera gånger? Eller ligger lösningen bortom vad vi kan se framför oss? Vi lyssnar på forskare och företag och diskuterar dagens och framtidens lösningar.

- On the go-förpackningar är ett fascinerande område. Utvecklingstakten varierar från extremt snabbt till extremt långsamt. Det finns mycket innovation kring kaffemuggar men väldigt lite kring förpackningar för take away-mat. Jag tror att vi kan se en intressant framtid driven av "Business activism" och nya biobaserade material specifikt designade för korttidsanvändning. Marco Lucisano är Senior Vice President på Rise.

Förpackningar har många uppgifter att lösa – säkra livsmedelssäkerhet, minska matsvinn och öka tillgänglighet. Samtidigt måste man göra bättre materialval, minska klimatpåverkan och öka återvinningen – inte minst för att minska nedskräpningen. Erik Lindroth, Hållbarhetsdirektör från Tetra Pak, diskuterar möjligheter och utmaningar idag och i framtiden.

 

Hur kan vi förse alla med dricksvatten, överallt, och samtidigt eliminera behovet av engångsplastflaskor och transporter? Anders Jacobson, strategichef på vattenreningsföretaget Bluewater, berättar om företagets världsledande innovation och tillverkning av vattenreningslösningar.

 

Ställ krav på din fika. Daniel Nordström, produktchef på Wayne’s Coffee, berättar om hur Wayne’s ställt om från att generera stora mängder med skräp till att bli ledande i sin bransch med att använda biologiskt nedbrytbara produkter.

Fördjupningsdel 2:

 

Beteenden och samarbeten – hur får vi människor att sluta skräpa ner?

Nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem som borde vara så enkelt att förhindra. Det är väl bara att sluta skräpa ner, eller? Varför är det så svårt att nå igenom? Hur gör man egentligen för att förändra beteende.

Vi kan alla påverka nedskräpningen i vårt samhälle. Med olika arbetssätt och olika strategier jobbar vi på och får många gånger goda resultat. Men vi gör det ofta var för sig. Vad åstadkommer vi om vi samarbetar och lägger tid, resurser och energi på att nå ett gemensamt mål?

I den här fördjupningen får vi lyssna till initiativ som syftar till att skapa förändringar i individers beteende, samt hur företag som KappAhl och H&M kunnat påverka mer genom samarbeten. 

- Tillsammans med Naturvårdsverket har vi genomfört ett Policylab-uppdrag för att identifiera styrmedel och incitament som kan skapa beteendeförändring runt nedskräpning hos medborgarna. Fokus för uppdraget var att minska nedskräpning av engångsförpackningar från godis och glass. Jag kommer att berätta om hur vi med hjälp av insikter från intervjuer och observationer skapade hypoteser och prototyper som vi sedan testade i verkliga miljöer. Maria Klint arbetar som tjänstedesigner på Antrop.

Josephine Wallin, creative director på Le Bureau och flerfaldigt belönad för sitt kreativa arbete kommer ge oss sina bästa tips på hur man når fram med sin kommunikation. 

 

Henrik Nerell är miljöchef på McDonald’s i Sverige och kommer att berätta om vikten av samarbeten för att nå resultat och även dela med sig av några exempel från sin erfarenhet på McDonald’s.

 

 

Göteborgs Kulturkalas ska bli fritt från engångsförpackningar. Målet är att kunna ha helt engångsfria evenemang 2021. Vi har arbetat under många år med att bli bättre på sortering men nu tar vi ett stort kliv mot att förebygga avfall. Det är det bästa för miljön och klimatet och kan bidra till att minska både nedskräpning och plast i havet. Filip Eklund, miljöansvarig på Göteborgs Kulturkalas, berättar om hur Göteborgs Kulturkalas ska li Engångsfritt.

 

Fredrika Klarén, Head of Sustainability, KappAhl.

One Bag Habit syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar. Initiativet togs av HM, Kappahl och Lindex  med budskapet att uppmuntra kunderna att köpa en hållbar påse och sedan återanvända den vid flera shoppingtillfällen. 

Felicia Reuterswärd, Sustainability Manager, H&M Sweden.

 

 

 

Coca-Cola i Sverige har antagit en ambition om att 100% av alla förpackningar på den svenska marknaden ska samlas in, så inget hamnar som skräp eller i naturen. Det kräver fortsatt samarbete och partnerskap. Lyssna mer till hur Coca-Cola i Sverige jobbar med att göra sina förpackningar mer hållbara, och för att vara med och ta ansvar för mer återvinning och återanvändning i samhället. Lisa Wahlström, Public Affairs, Communication and Sustainability, Coca-Cola European Partners.


Fördjupningsdel 3:

 

Trafiknära nedskräpning

En stor del av on the go-konsumtionen sker ute i trafiken – till fots, i bilen, längs våra statliga och kommunala vägar och på rastplatser. Håll Sverige Rent kommer tillsammans med Trafikverket att starta upp ett projekt för att kartlägga och minska den trafiknära nedskräpningen. I denna workshop har du möjlighet att lära dig mer om vad vi redan vet på Håll Sverige Rent och Trafikverket och dela erfarenheter och önskemål inför framtiden. 

Stefan Hållberg, områdesansvarig kommun, Håll Sverige Rent.

 

 

 

 

 

Kjell Avergren, Trafikverket

 

Fördjupningsdel 4:

 

Varför mäta skräp?

2017 kom nya föreskrifter från Naturvårdsverket om att kommuner måste ha mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning i sina avfallsplaner. Sedan dess mäter allt fler kommuner skräpet med Håll Sverige Rents metoder som ett sätt att följa upp mätbara mål och utvärdera åtgärder. I den här fördjupningsdelen diskuterar vi hur resultaten från mätningarna kan användas och hur skräpmätningarna skulle kunna utvecklas. Både erfarna skräpmätare och nyfikna välkomnas för att utbyta erfarenheter, diskutera och ställa frågor.

Britta Lönn, ansvarig för skräpmätningar på Håll Sverige Rent. Om vilka metoder som finns idag och om projekt där vi testar att mäta skräp med drönare.

 

 

Sofia Hellström, projektledare i Uppsala kommun, berättar om kommunens erfarenheter av skräpmätningar i både stads- och parkmiljö och hur de har använt resultaten för att sätta in nya åtgärder, följa upp målen i avfallsplanen och inleda dialog med näringsidkare.

 

Stefan Risedahl, planeringsledare för anläggningar och gata/spår i Göteborg kommer och berättar om hur han planerar och lägger upp arbetet med hjälp av resultaten från skräpmätningarna.

 

 

Mats Nyfjäll och Charlotta Danielsson, statistiker på Statisticon, som administrerar mätningarna på uppdrag av Håll Sverige Rent. Om hur mätresultaten kan och bör användas samt om processen kring en mätning från kartunderlag och urval till skräpfacit.

11.40 - 12.30

Global spaning och inspiration med Gustav Stenbeck

Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Med erfarenhet från Greenpeace, multinationella företag och från startupvärlden talar han om hur hållbarhet förändrar det ekonomiska landskapet i rasande takt och hur det påverkar sättet bolag gör affärer på. Extra tufft är det för företag som har mage att använda sig av engångsförpackningar. Men vilka alternativ finns det egentligen? Följ med på en resa om vilka bolag som lyckas bäst med att revolutionera engångsförpackningen, hur de kommunicerar sina produkter och inte minst - vilka bolag som magplaskar i försöken att ändra våra beteenden.

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 Buss tillbaka till Cityterminalen, Stockholm

 

Kontakt