Håll Sverige Rent-konferensen 2019

Den yngre generationen är miljömedveten och efterfrågar lösningar på den framtid som väntar. Vi säger håll ut – åtgärder kommer. På årets konferens ska vi prata om konsumtion, beteenden och nedskräpning men också om allt som är på gång som kan vända trenden. Ny lagstiftning ska implementeras, kommuner och företag samarbetar och parallellt med detta har flera organisationer som startat på gräsrotsnivå kommit att bli stora globala folkrörelser. Välkommen!

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Tid: 5 november, 9.00-17.00 (med efterföljande mingel 17.00-18.00)
Program: Fullständigt program kommer inom kort, men du kan anmäla dig redan nu.
Pris: 3 300 kronor per person.

Program

 

08.00 - 09.00 Registrering, kaffe och frukt 

Inledning 

 

Per Bolund, finansmarknads- och biträdande finansminister, Regeringen

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår livsstil och vår konsumtion. Flera åtgärder i regeringens strategi för hållbar konsumtion kretsar kring förebyggande avfallshantering där minskad nedskräpning är ett av målen. 

 

Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

I juni färdigställdes en stor kartläggning av plastflöden i Sverige. Hur många sugrör, muggar och andra engångsartiklar förbrukar vi svenskar per år och vilka förpackningar riskerar att bidra till nedskräpning?

 

Malin Johansson, departementssekreterare, Miljödepartementet

Hur blir EU-direktivet om engångsplasten i Sverige och hur påverkas olika aktörer av åtgärderna?

 

 

Katarina Graffman, antropolog

Katarina Graffman, antropolog 

Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan? Om detta pratar vi med Katarina Graffman som skrivit boken Vi är vad vi köper.

 

Fika 

Maxime Molenaar, europeisk rådgivare, Plastic Free July

Rörelsen Plastic Free July, baserad i Australien, har cirka 230 miljoner deltagare i över 170 länder. Maxime presenterar resultat från flera attitydundersökningar som Plastic Free July har gjort i världen. Presentationen hålls på engelska.

 

Åsa Stenmarck, avfallsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL har tillsammans med bland andra Waynes och Vasakronan testat olika åtgärder för att minska förbrukning av take away-artiklar. Hur gick det och vad händer nu?

 

Hanna Bartholomew & Sarah Lobelius, UnwrappedHanna Bartholomew & Sarah Lobelius, Unwrapped

Hanna och Sarah kunde inte vänta på att politiker och stora företag skulle "göra något", så för att minska mängden plastförpackningar startade de en förpackningsfri butik - Unwrapped.

 

Lunch

Välj mellan tre fördjupningspass.

Fördjupningspass 1: Hur påverkar rökförbudet nedskräpningen? 

Fimpen är skräpets värsting. Vilken effekt har rökförbudet haft på nedskräpningen? Enligt våra beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Fimpen står för 67 procent av de nedskräpade föremålen i större tätorter. Vi lyssnar på inbjudna talare och avslutar med workshop på temat Hur skapar vi en fimpfri stadsdel?

Medverkande: Anette Rosengren, Nordenchef, Philip Morris International, Stefan Lundin, branchjuridik, Visita, Lennart Schultz, kommunikationschef, Reitan.

Fördjupningspass 2: Så krokar vi arm med konsumenten och möter framtidens take away-konsumtion

EU-direktivet om engångsplasten kommer att rita om spelplanen på take away-marknaden. Är konsumenten med på tåget? Förändring har en negativ klang hos många, instinktivt vill vi vara kvar i det invanda. För att få handling räcker det inte med fakta, känslan måste finnas där. Hur får vi konsumenterna att känna sig delaktiga? Vi lyssnar på några aktörer som på olika sätt arbetar med att minska antalet engångsartiklar och nedskräpningen. Vi avslutar med diskussion där vi knådar frågeställningarna tillsammans. Antropolog Katarina Graffman, från konferensen förmiddag, medverkar i diskussionerna.

Medverkande: Camilla Zedendahl, Kungliga Djurgårdens Intressenter. Adeline Riblet Olofsson, Zero Waste Stockholm, Katarina Graffman, antropolog, m. fl.

Fördjupningspass 3: Så får du med nedskräpningen i hållbarhetsarbetet i din organisation

Det blir allt tydligare att nedskräpningen är en miljöfråga som det är viktigt att ha koll på och inkludera i sitt hållbarhetsarbete. I en kommun ska förebyggande åtgärder för nedskräpning finnas med i avfallsplanen och i ett företag kommer frågan ofta in via producentansvaret som nu utvecklas och förtydligas i och med nya EU-direktiv. De aktörer som redan har koll på nedskräpningsfrågan, hur har de gjort? Vi inleder med att lyssna på några som arbetat in nedskräpningsfrågan i sin organisation och hör hur de gjorde. Vi avslutar med diskussion där vi gräver djupare i frågeställningarna.

Medverkande: Maria Ivarsson, Naturvårdsverket m. fl.

Fika 

Per Grankvist, journalist och folkbildare

Vår strävan efter social status är grunden till konsumtionshetsen som är grunden till skräpexplosionen och klimatkrisen. Trots det är folkbildaren och hållbarhetsexperten Per Grankvist hoppfull och lyfter företagen som förebilder. Är det något fel på honom eller ser han sånt andra inte ser?

 

17.00 - 18.00 Avslutande mingel med prisutdelning 

Vi avslutar med ett mingel där vi också tillkännager årets Håll Sverige Rent-kommun. Vi skålar för vinnaren och avnjuter vegetariska snittar.

Kontakt