Miljömärkt Event

Miljömärkt Event är det verktyg Håll Sverige Rent har tagit fram för att hjälpa och stötta eventarrangörer i sitt hållbarhetsarbete. Sedan 1999 har vi miljömärkt flera hundra festivaler, sportevenemang, mässor och möten som alla har bedömts och godkänts enligt Håll Sverige Rents kriterier. 

Med hjälp av vår checklista och personlig vägledning kan arrangörer på ett systematiskt sätt planera evenemang med större hänsyn till miljön. Resan till ett Miljömärkt Event är både utmanande och inspirerande, där arrangörer, medarbetare, sponsorer och samarbetspartners tillsammans tänker till och engagerar sig för att hitta miljösmarta lösningar.  

Vill du visa omvärlden att ditt event tar ansvar för att minska nedskräpningen och värna om miljön? Märk ditt event med Håll Sverige Rents diplomering Miljömärkt Event!

Miljömärk event i din arena eller kommun

Nu finns Miljömärkt Event för arenor och kommuner som vill miljödiplomera flera event under ett år.

Kontakt