Tips och inspiration

Här finns smarta lösningar på några av de svåra utmanignar ni kan stöta på i arbetet med checklistan. 

1. Planering och kommunikation

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Sveriges miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Med Event Impact Calculator och Zero Mission kan du räkna ut hur mycket ditt evenemang påverkar miljön, ekonomin och samhället.

2. Smarta inköp

Här kan du läsa om innebörden av Kravmärkt, Svanenmärkt, MSC-märkt samt alla andra miljömärkningar som finns och varför du ska välja dem!
I märkningstabellen kan du läsa ännu mer om alla märkningar: 
Här kan du hitta klimatsmarta alternativ på tryck, elektronik m.m 

3. Avfall och nedskräpning

På PANTAMERA kan du få information om hur du sköter din pant på evenemang och festivaler.
Håll Sverige Rent har tagit fram rekomendationer för användning av källsortering på offentlig plats som även kan användas av eventarrangörer.

4. Mat och dryck

WWFs fiskguide får du hjälp att välja miljövänligare val av fisk och skaldjur.
I WWFs köttguide kan du också få information om köttets klimatpåverkan och hur du kan göra smarta val.
artdatabankens hemsida kan du ta reda på vilka fiskar som är rödlistade och inte.
Gårdsnära hjälper dig att hitta lokala producenter av mat & dryck till just ditt event.
Släng inte maten kan du läsa mer om hur du minskar matsvinnet och hur du går tillväga om du vill skänka bort din överblivna mat från eventet.

5. Transporter

Via Fly Green Fund kan du tanka förnyelsebart om du eller eventets gäster behöver flyga.
Via appen Laddkoll kan du planera din resa utefter vart laddstolpar finns placerade.

6. Energi och klimat

Klimatsmart kan du få flera tips på hur du arbetar för minimerad energiförbrukning.

 

Goda exempel från Miljömärkta Event

Svenska orienteringsförbundets har en bra checklista för hållbarhet för föreningar och arrangörer.
Malmöfestivalen är ett Miljömärkt Event och här kan du ta del av deras tips för att bli en mer hållbar festival. 

Länkar från Håll Sverige Rent

Skräprapporten 2017
Konsekvenser av nedskräpning
Våra filmer
Tipspromenad om allemansrätten
Tipspromenad om skräp
Information om hur du anordnar en skräpplockaraktivitet på ditt event.

 

Kontakt