Miljömärk din arena eller kommun

Nu finns Miljömärkt Event för arenor och kommuner som vill miljödiplomera flera event under ett år.

Miljömärkt Event för arena

Genom Miljömärkt Event för arena har ni möjlighet att på en och samma gång miljömärka alla de event som arrangeras i arenan under året. En arena kan exempelvis vara en plats för idrottsarrangemang, ett kulturhus, en multiarena eller ett konserthus. En och samma checklista fylls i för samtliga evenemang i arenan och större gemensamma mål sätts upp inom utvalda områden. Vissa åtgärder, exempelvis att göra en skräpmätning, är ett krav för att kunna bli godkänd som en miljömärkt arena. Genom att miljödiplomera flera event på samma arena skapas goda förutsättningar att över tid hitta lämpliga strategier och lösningar på utmanande problem, där arrangörer utgår från gemensamma visioner och mål i sitt hållbarhetsarbete. 

Miljömärkt Event för kommun

Genom att ansluta er kommun till Miljömärkt Event för kommun får ni hjälp och stöd i att miljödiplomera flera event som arrangeras i kommunen under samma år. Detta innefattar de event som kommunen själva anordnar men också event som genomförs tillsammans med andra arrangörer. Miljömärkningen fungerar precis som för Miljömärkt Event där en checklista fylls i för varje enskilt event. Fördelarna är flera, bland annat att kommunen kan utveckla strategier för sitt hållbarhetsarbete på ett systematiskt och långsiktigt sätt där också medborgare och övriga aktörer aktivt inkluderas. Det är dessutom kostnadseffektivt att miljömärka flera event samtidigt, då det blir billigare desto fler event som är med! HSR-kommuner kan även miljömärka kommunens event till rabatterat pris. 

 

Är du intresserad av att miljömärka de event som arrangeras i din kommun eller arena?

Kontakta Malin Larsson Salo på malin.larsson.salo@hsr.se eller  073 230 47 95 

 

Kontakt