Så miljömärker du ditt event

Intresseanmälan

För att ansöka om att bli ett Miljömärkt Event börjar ni med att fylla i en intresseanmälan. Därefter blir ni kontaktade av Håll Sverige Rent som berättar mer om hur det går till att miljömärka ett event.

Beställningsunderlag

När ni bestämt er för att miljömärka ert event kommer ett beställningsunderlag att skickas till er. Där behöver ni fylla i information om det event som ska miljömärkas, samt ta del av de villkor som gäller. 

Checklistan

När beställningsunderlaget är ifyllt och inskickat registreras ni i Håll Sverige Rents eventkalender. Ni får då tillgång till den Checklista som ska fyllas i för att få eventet godkänt som ett Miljömärkt Event. Checklistan består av flera miljörelaterade frågor, fördelat på 7 olika steg. Denna fylls i tillsammans med personlig vägledning från någon av våra medarbetare. Nedan får ni en överblick av de 7 stegen som behandlas i Checklistan. 

 

7 steg för ett miljömärkt event

 

Godkänd som ett Miljömärkt Event

När checklistan är ifylld ska den skickas in till Håll Sverige Rent, som inom två veckor kommer att återkomma med feedback och svar om den är godkänd eller inte. Observera att checklistan måste vara inskickad senast 4 veckor innan eventgenomförandet för att eventet ska hinna godkännas. Anses checklistan vara tillräckligt väl ifylld godkänns eventet som ett Miljömärkt Event. Ett event kan endast godkännas för ett genomförande. Detta innebär att ni behöver göra en ny ansökan för nästa år om ni skulle vilja miljömärka ert event igen – något vi rekommenderar för återkommande evenemang då det ger en stor chans till förbättringar inom ett redan påbörjat hållbarhetsarbete.

När eventet är godkänt som ett Miljömärkt Event får ni ert diplom och tillgång till kommunikationsmaterial, så som logotyp, banners mm, så att ni stolt kan visa upp och berätta för alla att just ert event är ett Miljömärkt Event!

Kontrollbesök

När ett event godkänts som ett Miljömärkt Event avslutas processen med ett kontrollbesök under eventgenomförandet. Under kontrollbesöket kontrollerar våra medarbetare att de åtgärder som redovisats i Checklistan även följs under själva eventgenomförandet. Detta är också ett mycket bra tillfälle att diskutera förbättringsförslag så att ni kan utveckla ert miljöarbete inför nästa event.

 

Har du frågor? Kontakta oss gärna på miljomarktevent@hsr.se.

Kontakt