Det stora Örnäventyret – nytt pedagogiskt material om allemansrätten

onsdag, februari 20, 2013

I år satsar vi på att öka kunskapen om vad allemansrätten egentligen innebär. Först ut är Det stora Örnäventyret – ett roligt och spännande material för barn i årskurs 1-6. Det pedagogiska materialet kommer bland annat att spridas till årets deltagare i Håll Sverige Rents Nationella Skräpplockardagar.

Under de senaste åren har allemansrätten varit uppe för diskussion, inte minst eftersom friluftslivet har förändrats. Ett exempel som oroar är allt fler markägare vill sätta upp bommar vid sina vägar för att hindra människor att köra in på sina marker. Och nedskräpning är en av orsakerna.

Vi tycker att det är viktigt att värna om allas vår rätt att röra sig fritt i naturen. Och vi tror att skolan och förskolan har en viktig roll för ett rikt friluftsliv. Vi hoppas att vårt material Det stora Örnäventyret kan sprida kunskap allemansrätten till barn och unga, som till exempel att det inte är okej att skräpa ned.

I det pedagogiska materialet Det stora Örnäventyret kan barnen genom olika värderingsövningar, lekar och uppdrag få kunskap om allemansrättens alla delar.

Förra året deltog 675 884 människor i de Nationella Skräpplockardagarna, som är Sveriges största manifestation mot nedskräpning.

Majoriteten av deltagarna är barn, elever och pedagoger från skolor och förskolor. Skräpplockardagarna varar under hela våren, men vecka 17 är den officiella kampanjveckan. Anmäl dig du också!

Kontakt