Ny vägledning för kommuner om nedskräpning

fredag, april 5, 2013

Ett huvudresultat av ett regeringsuppdrag för minskad nedskräpning är vägledningen för kommunernas strategiska arbete för att minska nedskräpningen. Vägledningen har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket, och finns i rapporten "Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vägledning för kommuner" (rapport 6551 hos Naturvårdsverket).

I vägledningen ingår nya metoder för mätning av skräpfrekvens i olika miljöer. Skräpmätningarna ger underlag och kunskap för att utforma åtgärder för att minska nedskräpningen.

Verktyg för att underlätta för kommunernas arbete har också tagits fram. Bland annat finns en mobilapp för att rapportera mer omfattande nedskräpning. Verktyget kan kopplas till kommunernas ärendehanteringssystem. Särskild vägledning för hur kommunerna kan hantera ärenden kring omfattande nedskräpning har också tagits fram. Det finns även möjlighet att genomföra attitydundersökningar bland kommuninvånare genom tillägg till Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Läs mer om vägledningen här.

Kontakt