Tvinga tobaksindustrin ta ansvar för fimpskräpet

måndag, juli 29, 2013

Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige och cigarettproducenterna har inte vidtagit en enda åtgärd för att förhindra detta. Det är dags att tobaksindustrin tvingas ta ett direkt producentansvar för tobakens restprodukter, skriver Stiftelsen Håll Sverige Rent tillsammans med företrädare för tre riksdagspartier i en debattartikel på DN Debatt

I artikeln föreslås två åtgärder för att komma tillrätta med det absolut vanligaste skräpet - cigarettfimpen. Dels att fimparna ska ingå i ordningsboten för nedskräpning och dels att det införs ett producentansvar för tobaksindustrin. Idag finns lagstadgat producentansvar för åtta produktgrupper, bland annat för förpackningar, bilar, returpapper och elektriska och elektroniska produkter. Det betyder att ett företag som tillverkar mat förpackat i plast är ansvarig för hur de tomma plastförpackningarna samlas in och återvinns, till exempel genom återvinningsstationer. Mer om producentansvar finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Några av reaktionerna på debattartikeln:

Sopa inte undan det egna ansvaret – ledare i Helsingborgs Dagblad

Kravet:"Inför böter för fimpar" – artikel i Aftonbladet

"Att fimpa på gatan bör ge böter" – Enkät kring debattartikeln i P4 Sörmland

Politiker vill införa pant på cigarettfimpar – artikel i Göteborgs-Posten

Fimpens kostnad – ledare i Skånska Dagbladet

Kontakt