Ny rapport: Förpackningar och plast vanligaste marina skräpet

torsdag, september 4, 2014

Det marina skräpet kommer till stor del från enskilda konsumenter och består till största delen av förpackningar och plast såsom plastpåsar, flasklock och matförpackningar. Det visar en ny rapport från Håll Sverige Rent där skräpet längs tre stränder utmed västkusten analyserats.

Av allt det skräp som samlades in under Kusträddardagen 2014 analyserades över 12 000 skräpföremål från tre olika stränder utmed västkusten. Nu presenterar vi resultatet av dessa plockanalyser och hur skräpsituationen ser ut på den svenska västkusten i Rapport från Kusträddarna.

Nedskräpningen av haven är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar med avfall från vår tids produktion och konsumtion.

Rapporten visar att det värsta skräpet i haven är plasten. Det handlar om plastpåsar, plastflaskor och plastburkar som i de flesta fall använts under en kort period och oftast bara en endaste gång. Plastföremålen är i mycket högre grad knutna till oss som enskilda konsumenter och privatpersoner än till industriell verksamhet. 

Läs mer om Håll Sverige Rents kampanj Kusträddarna.

Läs Rapport från Kusträddarna.

Läs debattartikel i Helsingborgs dagblad.

Kontakt