Skärpt producentansvar för bilar?

måndag, februari 10, 2014

Idag skriver miljöminister Lena Ek på sin Facebook-sida om varför hon inte gillar skrotpremie för bilar, utifrån gårdagens Rapportinslag och Håll Sverige Rents debattartikel i Svenska dagbladet. Så här skriver hon:

"Någon undrar varför jag inte gillar skrotpremie på bilar. Dels för att vi har producentansvar, dvs de som tillverkar eller saluför en produkt har ansvar också för återvinning. Det ska inte skattebetalarna ta över! Dels för att den gamla skrotpremien inte fungerade eftersom 1) skrothandlarna höjde sina priser till samma nivå, alltså ingen morotseffekt för bilägare 2) i vissa trakter bidrog till skrotbilsimport, alltså ingen miljövinst. Dessutom, att överge en bil i skogen kan bli miljöbrott. Ungefär så... Och hjälp till att hålla Sverige rent, och tack till dem som jobbar i Håll Sverige Rent!"

Håll Sverige Rents VD Anna Linusson svarar så här på Facebook:

"Hej Lena,
Håll Sverige Rent håller inte riktigt med dig i denna fråga. Vi ser hur problematiken med skrotbilar ökar hela tiden. Det producentansvar för bilar som finns idag är alldeles för svagt utformat. Det innebär att idag i praktiken så belastas skattebetalarna med kostnader för att ta hand om dumpade bilar över hela Sverige när kommuner får lägga tid och pengar på dessa. Självklart är det ett brott att dumpa sin bil i skogen – men det är ett mycket riskfritt brott då man många gånger inte får betala ens självkostnadspris för vad uppstädningen kostar.
Vår uppfattning är att skrotbilspremiesystemet övergripande fungerade mycket bra för att få in många bilar till återvinning. Med kunskap om de kryphål som fanns förra gången kan vi denna gång skapa ett bättre system rent administrativt.
Vårt nya förslag innebär att kostnader för skattebetalare, miljöbelastning och förfulning av vår natur ska minska genom att skärpa producentansvaret och införa en pant på bilar.
Producentansvaret måste innebära att bilindustrin får ett större ansvar för att få in fler bilar till återvinning – idag har de inga incitament för detta utan kan ha en väldigt passiv inställning. En pant på bilar kan t ex införas genom att ställa det som krav på producenterna, vilket inte innebär några kostnader alls för skattebetalarna.

Med vänlig hälsning
Anna Linusson
VD Håll Sverige Rent

Ytterligare reaktioner på debattartikeln

En annan reaktion på skrotbilsdebatten i Svenska Dagbladet kommer från en man som nyligen miste sin moster. Han berättar om hennes dödsbo, där det ingick två gamla avregistrerade bilar. Det fanns inga andra tillgångar av värde i dödsboet. Brevskrivaren skriver att det inte finns några som helst incitament för de efterlevande att ta kostnaden för att skrota bilarna, det är helt enkelt för dyrt att ta bilarna till skroten.

 

Kontakt