Fyra år med skräpboten: Allt färre skräpböter skrivs ut

torsdag, juli 9, 2015

Sedan fyra år tillbaka har polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men boten fungerar dåligt. Sedan lagen trädde i kraft den 10 juli 2011 har totalt 1 064 böter skrivits ut i hela landet och antalet minskar för varje år som går, trots att nedskräpningen ökar.

Mellan januari och maj 2014 skrevs det ut 90 böter för nedskräpning i hela landet. I år skrevs bara 69 böter ut under samma period.

– Det är tydligt att skräpboten inte fungerar. Att polisen inte använder den när någon skräpar ner gör lagen tandlös. Det blir okej att bryta mot lagen när polisen ser mellan fingrarna, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Exempelvis har det under perioden januari–maj 2015 utfärdats totalt tre böter i polisregion Stockholm, som omfattar Stockholms län och Gotland. I polisens region Öst har endast fem böter skrivits ut, liksom i region Bergslagen.

– Boten borde förvandlas till en nedskräpningsavgift som kommunerna tar hand om. Eftersom kommunerna har ansvar för och bekostar renhållningen har de starka incitament att ta ut sådana avgifter, säger Johanna Ragnartz.

Den region som skrivit ut flest böter är polisregion Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län) där det skrivits ut 27 böter under perioden.

Region                                Antal böter jan–maj 2015      (Antal böter jan–maj 2014)

Polisregion Nord                                      6                                         (10)

Polisregion Mitt                                      27                                         (24)

Polisregion Stockholm                             3                                           (3)              

Polisregion Öst                                         3                                           (6)

Polisregion Väst                                     18                                         (28)

Polisregion Syd                                        7                                           (9)

Polisregion Bergslagen                            5                                         (10)

Mer från Rikspolisstyrelsens statistik över ordningsböter för nedskräpning finns på Håll Sverige Rents webbplats: www.hsr.se/skrapboten

För mer information, kontakta gärna: Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige Rent, johanna.ragnartz@hsr.se, 076-941 01 89

Kontakt