Nedskräpningen minskar i kommuner som mäter

onsdag, maj 13, 2015

Skräpmätning

Mängden skräp på gator och torg minskar i de kommuner som mäter skräpet, till skillnad från i landets övriga kommuner. Det framgår av Håll Sverige Rents Skräprapport. Idag mäter 19 kommuner skräpet med Håll Sverige Rents metod.

– Nedskräpningen är en dyr nota för svenska kommuner – uppskattningsvis 225 kronor per invånare och år. Det är därför smart av kommunerna att arbeta för att minska nedskräpningen, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Sedan 2009 genomförs skräpmätningar tio gånger per år i stadsmiljöer, parker och på stränder i 19 kommuner runt om i landet. Syftet är att få mer kunskap om nedskräpningen och skapa ökad medvetenhet för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Håll Sverige Rents analys visar att nedskräpningen minskar i de kommuner som mäter skräpet. Mängden skräp minskade i dessa kommuner från i genomsnitt sju till fyra skräpföremål per tio kvadratmeter mellan 2009 och 2014.

– Vi ser att kommunerna som mäter skräpet blir mer aktiva. De skaffar till exempel fler papperskorgar och askkoppar, men genomför också kampanjer för att påverka och förebygga nedskräpningen. Jag hoppas att fler kommuner följer deras exempel, säger Johanna Ragnartz.

I stora tätorter är cigarettfimpen det absolut vanligaste skräpet på gator och torg. På tio kvadratmeter hittar man i genomsnitt tre fimpar, men det varierar stort mellan olika orter. Inkluderar man snus, cigarettpaket, snusdosor och liknande står tobaksrelaterade produkter för ungefär 80 procent av allt skräp.

Den vanligaste anledningen till att man kan tänka sig att skräpa ner på allmän plats är att det inte finns någon papperskorg, eller att den är full. En annan vanlig anledning är att det redan är skräpigt. Det visar de medborgarundersökningar som SCB har genomfört på uppdrag av Håll Sverige Rent.

Mer fakta kring nedskräpning finns samlat i Håll Sverige Rents Skräprapport 2015: Nedskräpningen i Sverige. Mer statistik från skräpmätningarna finns här: hsr.se/statistik

Kontakt