Ny rapport: Skräpet i havet kommer från enskilda konsumenter

måndag, juli 20, 2015

Trots väl fungerande avfallshantering i de nordiska länderna hamnar mycket skräp i havet och på stränderna. Det vanligaste skräpet är plast och frigolit och det är mest föremål för engångsbruk och förpackningar, mestadels från enskilda konsumenter. Det visar en nordisk pilotstudie där plockanalyser av skräp från olika stränder genomförts.

– Studien visar att det marina skräpet till stor del kan hänvisas till vår tids produktion och konsumtion. Trots att vi har bra avfallshantering i Norden hamnar mycket skräp i havet, även om det måste noteras att en del av skräpet kan komma långt bortifrån, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

För att kunna genomföra effektiva åtgärder mot nedskräpningen är det viktigt att ta reda på var skräpet kommer ifrån. I studien har de nordiska organisationerna utvecklat en modell där skräpet kategoriseras ur ett produktperspektiv. Syftet är att försöka hitta riktade åtgärder för att kunna begränsa den marina nedskräpningen, något som underlättas om man veta skräpets källa. 

I samtliga nordiska länder är plast och frigolit det vanligaste materialet för skräp på stränderna. Föremål för engångsbruk och förpackningar var den vanligaste typen av skräp på alla stränder. På den studerade stranden i Norge kom dock många förpackningar från fiske- och jordbruksindustrin samt förpackningar kopplade till transport av varor.

För det fortsatta arbetet mot marin nedskräpning har tre topp-prioriteringar identifierats i rapporten:

  1. Kunskap. Det är viktigt att ta reda på skräpets källa för att kunna genomföra effektiva åtgärder. Därför bör även en kategori med skräpets ursprung ur ett produktperspektiv alltid vara med vid mätningar av skräp på stränder.
  2. Politiska åtgärder. EU-kommissionens förslag om att producenter ska stödja förebyggande av nedskräpning och initiativ för strandstädningar bör genomföras i EU:s avfallsdirektiv. Åtgärder för det landbaserade skräpet bör vara i fokus. Hela 80 procent av skräpet i havet kommer från land.
  3. Kommunikation. Att öka medvetenheten hos människor med hjälp av till exempel skräpplockarkampanjer, som är en effektiv och viktig del i det förebyggande arbetet mot marin nedskräpning. 

Läs mer i rapporten ”Marine Littering and Sources in Nordic Waters”, TemaNord 2015:524, Nordiska Ministerrådet

Om rapporten på Nordiska Ministerrrådets webbplats

Läs mer om marin nedskräpning

Kontakt