Skräprapport 2015: Nedskräpningen i Sverige

fredag, april 17, 2015

Skräprapport Håll Sverige Rent

Nu presenterar Håll Sverige Rent Skräprapport 2015: Nedskräpningen i Sverige. I rapporten har Håll Sverige Rent samlat statistik och fakta kring nedskräpning till land och till havs. Syftet är att berätta om nedskräpningens omfattning, effekter samt var skräpet kommer ifrån. I rapporten går också att läsa om vad Sveriges invånare tycker om nedskräpning och varför människor egentligen skräpar ner.

Majoriteten av allt skräp som hamnar i havet kommer från land. Det mesta skräpet består av engångsprodukter, kommer ofta från vanliga konsumenter och är av plast.

Mycket av skräpet i havet kommer från trottoarer, gator och stränder, där det har slängts eller tappats av någon. Det förs sedan med vindar, regnvatten, floder och snödumpning till havet. Undermåliga reningsverk och översvämning av avlopp är också några av de vanligaste källorna för nedskräpningen i havet.

Nedskräpningen i Sverige är enligt Håll Sverige Rent ett ökande problem och hänger troligen samman med den ökande konsumtionen i samhället. Skräp finns överallt, men mest skräp finns det där människor samlas. Få erkänner att de skräpar ner, men många upplever att nedskräpningen är något som ökar, enligt rapporten.

– Vi hoppas att regeringen nu stärker arbetet för minskad nedskräpning. Vi tror att mycket är vunnet genom att få människor att ändra sitt beteende och sluta att skräpa ner. Men det krävs även mer medveten konsumtion och förbättrad avfallshantering, säger Johanna Ragnartz.

Vår svenska västkust ett av de värst drabbade områdena i hela Europa. Havets ytvattenströmmar för med sig skräp från hela Nordostatlanten, och via en virvel i Skagerack spolas en stor del av skräpet upp på land. Hela 8 000 kubikmeter skräp hamnar på västkusten varje år.

Läs mer i Skräprapport 2015: Nedskräpningen i Sverige 2015 »

Kontakt