Unikt svenskt projekt utbildar indiska politiker om avfall och skräp

tisdag, maj 26, 2015

I Indien genereras enorma mängder avfall som till största delen hamnar på öppna tippar eller som dumpas direkt på gatan. Nedskräpningen och deponierna medför starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och en enorm spridning av sjukdomar som diarréer och hepatit som ofta får dödlig utgång. Nu kommer tjänstemän och politiker från Tamil Nadu i Indien till Sverige för att få ny kunskap och inspiration till åtgärder som kan förbättra förhållandena på hemmaplan. Dessutom deltar två elever (årkurs 9) och två lärare från skolor i Tamil Nadu som fått pris för framgångsrikt miljöarbete.

Besöket är en del av Hand in Hand och Håll Sverige Rents treåriga pilotprojekt: Recycle for Life som finansierats av Svenska PostkodLotteriet. Målsättningen med projektet är att förbättra de sanitära förhållandena för en halv miljon människor i delstaten Tamil Nadu.I projektet kombineras fattigdomsbekämpning och miljöförbättring, vilket innebär en unik möjlighet att förbättra livsvillkoren för de mest utsatta i Tamil Nadu.

Tidigare i våras genomgick tjänstemän och politiker från 11 kommuner i Tamil Nadu en utbildning i avfalls- och miljökunskap med målet att kunna implementera hållbara system för återvinning och avfallshantering i respektive kommun. Nästa steg i utbildningen är besöket i Sverige.

Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya jobbtillfällen. Ett exempel är Hand in Hand-initiativet Green Friends, där lokalt anställda människor arbetar med att samla in och återvinna avfall från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu. Förhoppningen är att detta projekt kommer att bli så framgångsrikt att det kan genomföras i andra länder med liknande miljöutmaningar.

Programmet för besöket av den indiska delegationen är:
Måndag 25/5
: Besök på Grinda där Skärgårdsstiftelsen berättar om avfallshantering i skärgården. På eftermiddagen är det workshop om Zero Waste med Pål Mårtensson, avfallsexpert.
Tisdag 26/5: Besök på Sitas och Förpacknings- och tidningsinsamlingens anläggning i Högdalen
Onsdag 27/5: Besök på Stålhamraskolan och Tom Tits i Södertälje
Torsdag 28/5: Besök i Järfälla, träff med Mikael Jämtsved,Vice kommunfullmäktige, och studiebesök på bland annat kommunens återvinnings central och Järva fälten för att titta på sopsugsystem.
Fredag 29/5: Besök på Ragn-Sell AB:s återvinningsanläggning Högbytorp.

Kontakt