Sex av tio vill höja priset på plastpåsar

fredag, september 16, 2016

Plastpåse i havet

Fler än sex av tio svenskar, 64 procent, är positiva till att priset på plastpåsar höjs till minst fem kronor. Åtta av tio, 81 procent, vill att pengarna går till att minska nedskräpningen. Det visar en ny Sifoundersökning som Håll Sverige Rent har beställt.

– Plastpåsar är det vanligaste skräpet längs våra stränder. Skräpet är kopplat till vår konsumtion och ett höjt pris kan förhoppningsvis bidra till att vi väljer bort nya plastpåsar när vi handlar mat eller köper kläder, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Varje år förbrukas omkring 790 miljoner plastbärkassar i Sverige. Det motsvarar 80 plastpåsar per person och år. En stor del av dem slutar som skräp i naturen där de riskerar att skada både djur och miljö.

EU har satt upp målet att halvera antalet plastbärkassar fram till 2025. Till exempel Frankrike har valt att helt förbjuda plastpåsar i handeln. I Sverige föreslår Naturvårdsverket istället att priset på plastpåsar höjs till minst fem kronor.

Fler än sex av tio svenskar, 64 procent, är positiva till förslaget om dyrare plastpåsar. Enligt Naturvårdsverkets förslag skulle de extra intäkterna stanna hos handeln. Hela åtta av tio svenskar, 81 procent, vill istället att intäkterna går till en fond för miljöåtgärder.

– En prishöjning skulle ge handeln extra intäkter på minst 2,2 miljarder kronor. Om pengarna stannar inom handeln är risken stor att pengarna inte kommer miljön till nytta, säger Johanna Ragnartz.

Undersökningen visar också att nio av tio svenskar, 92, procent anser att nedskräpning med plast är ett stort problem.

Läs mer i Naturvårdsverkets rapport ”Minskad förbrukning av plastbärkassar”:http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/rapport-plastbarkassar-v16.pdf

För mer information:

Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent, telefon 076-941 01 89

Petra Holgersson, pressansvarig Håll Sverige Rent, telefon 072-565 44 05

Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes som en webbenkät under perioden 1–7 september 2016. 1 000 svenskar mellan 18 och 65 år svarade på följande frågor:

Plastbärkassar leder till nedskräpning av naturen, samtidigt som de innebär resursslöseri och klimatutsläpp. EU vill därför halvera antalet plastbärkassar fram till 2025. Hur bra eller dåligt tycker du att detta mål är?

Mycket bra: 61 procent

Ganska bra: 30 procent

Ganska dåligt: 5 procent

Mycket dåligt: 2 procent

Tveksam/vet ej: 2 procent

I Sverige används minst 770 miljoner plastbärkassar varje år. För

att minska användningen har Naturvårdsverket föreslagit att priset för en plastbärkasse ska höjas till minst 5 kronor. Hur bra eller dåligt tycker du att detta förslag är?

Mycket bra: 36 procent

Ganska bra: 27 procent

Ganska dåligt: 16 procent

Mycket dåligt: 15 procent

Tveksam/vet ej: 5 procent

Naturvårdsverket beräknar att butikerna kommer att tjäna minst 2,2

miljarder kronor extra om priset på plastbärkassar höjs till 5 kronor. Var tycker du att vinsten från försäljningen av plastbärkassar ska gå?

Till butikerna som själva får bestämma vad pengarna ska användas till: 11 procent

Till en miljöfond för att minska nedskräpningen och för andra miljöåtgärder: 81 procent

Tveksam, vet ej: 8 procent

Hur stort problem anser du att nedskräpning med plast är?

Mycket stort: 56

Ganska stort: 36

Ganska litet: 5

Mycket litet: 1

Tveksam/vet ej: 3

Kontakt