Skapa mer kemikaliesmarta skolor och förskolor!

tisdag, augusti 30, 2016

Sedan något år tillbaka är det möjligt att arbeta med tema Kemikalier inom Grön Flagg. Det är ett viktigt och aktuellt ämne idag. När Kemikalieinspektionen tog stickprov i en studie 2015 påträffades farliga kemikalier i 82 av 160 plastvaror.  

Tillsammans med Kemikalieinspektionen har vi på Håll Sverige Rent tagit fram stöd och material till både skolor och förskolor. Det senaste tillskottet är 13 lektionsupplägg för skolan som på olika sätt handlar om hur elever i förskoleklass upp till gymnasiet kan lära sig mer om kemikalier i vardagen. Sedan tidigare finns också uppdrag och aktivitetskort till förskolan.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Den har en särskild inriktning på att skydda barn och ungdomar bättre från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen. Barn och unga är extra känsliga för risker förknippade med kemikalier och arbetet ska därför bland annat fokusera på att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter. Dagens barn och ungdomar är också konsumenter. Det är därför viktigt att öka kunskapen hos skolelever om kemikalier i samhället och om hållbar konsumtion. Eleverna kan dessutom inspirera sina föräldrar om de lär sig att göra mer kemikaliesmarta val. 

 

Kontakt