Youtube-kampanj ska lära unga om allemansrätten

fredag, juli 8, 2016

Fler än nio av tio unga, 94 procent, tycker att allemansrätten är viktig. Samtidigt vill fyra av tio, 38 procent, veta mer om den, visar en ny Sifoundersökning. Därför startar Håll Sverige Rent nu en Youtube-kampanj som riktar sig till personer i åldern 16­–20 år.

– När du badar, grillar, cyklar, springer eller bara går i skogen använder du dig av allemansrätten. Med kampanjen hoppas vi öka nyfikenheten och kunskapen om allemansrätten hos unga, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Fler än nio av tio, 94 procent, i åldern 16–20 år tycker att den svenska allemansrätten är viktig. Det visar en Sifoundersökning som Håll Sverige Rent har beställt. Samtidigt säger fyra av tio unga, 38 procent, att de vill veta mer om allemansrätten. Därför startar Håll Sverige Rent en Youtube-kampanj som ska öka kunskapen om allemansrätten hos unga.

Allemansrätten innebär att man får röra sig på annans mark utan att fråga om lov. Samtidigt innebär allemansrätten krav på hänsyn och varsamhet.

– Unga vet mindre om allemansrätten än äldre. Och vi vet sedan tidigare att nedskräpning är det som unga störs mest av i naturen. Men allemansrätten är egentligen inte så knepig, tänker man på att inte störa och inte förstöra så kommer man långt, säger Johanna Ragnartz.

Nästan nio av tio unga, 87 procent, svarar att de upplever att nedskräpningen av naturen är ett problem. Samtidigt anser bara 77 procent att man själv har ansvar för att plocka upp skräp i naturen. 10 procent tycker att det är kommunens ansvar.

Fakta om allemansrätten

  • Allemansrätten innebär att du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov så länge du inte stör eller förstör.
  • Allemansrätten är ingen lag, men omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Exempelvis får du inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark och du får inte passera över eller vistas på privat tomt.

Håll Sverige Rents Youtube-kampanj

Se filmerna om allemansrätten här: www.hsr.se/skraptv

Frågesport om allemansrätten

Testa dig själv – vad kan du om allemansrätten?


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 30 maj till 13 juni 2016. Totalt intervjuades 1008 personer i ålder 16-25 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. 

Kontakt