Sex år med skräpboten: Bara 34 böter för nedskräpning hittills i år

måndag, juli 10, 2017

– De allra flesta stör sig på nedskräpningen och anser att det är viktigt att minska den. Vi välkomnade skräpboten när den infördes, men tvingas tyvärr konstatera att den används alldeles för lite, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Hittills i år har flest böter för nedskräpning delats ut i polisregion Stockholm, som består av Stockholm och Gotland, med åtta böter. Bara två böter utfärdades under januari–maj 2017 i polisregion Syd, som består av Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län.

För sex år sedan fick polisen möjligheten att bötfälla personer som skräpar ner på allmän plats. Syftet var att minska nedskräpningen. Men polisen tillämpar alltså boten i mycket begränsad utsträckning, samtidigt som Håll Sverige Rents skräpmätningar visar att nedskräpningen fortsätter att öka.

– All nedskräpning är förbjuden och skräpboten är till för att se till att människor inte skräpar ner. Om polisen inte börjar använda boten måste den ersättas med ett verktyg som fungerar – kanske en avgift som kommunen kan utfärda, säger Johanna Ragnartz.

Se statistiken

Kontakt