Skola och förskola prisas för hållbarhetsarbete

fredag, november 10, 2017

Miljöminister Karolina Skog, eleverna Simon Almsaddi, Moa Enkvist Petersson och Elliot Back från skolans Grön Flagg-råd.

Foto: Mattias Strindgård På bilden: Miljöminister Karolina Skog, eleverna Simon Almsaddi, Moa Enkvist Petersson och Elliot Back från skolans Grön Flagg-råd.

Idag firas Grön Flagg-dagen på skolor och förskolor över hela Sverige. För första gången delas också utmärkelserna Årets Grön Flagg-skola och Årets Grön Flagg-förskola ut. Årets pristagare är Almåsgymnasiet i Borås och Solbackens Montessoriförskola i Åkersberga som båda får utmärkelser för sitt arbete med att engagera och involvera barn och elever i hållbar utveckling.

– Med utmärkelsen har vi velat lyfta det fantastiska arbete som görs på skolor och förskolor för att ge barn och elever både kunskaper och en tro på att ett hållbart samhälle är möjligt, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Redan i onsdags delades priset till Almåsgymnasiet ut. Miljöminister Karolina Skog delade ut priset till eleverna på skolan under en ceremoni i skolans bibliotek. Skolan fick priset för att de hittat nya sätt att arbeta med hållbar utveckling utanför skolans väggar.

Idag är det prisutdelning på Solbackens montessoriförskola i Åkersberga, som prisas för sitt kreativa hållbarhetsarbete där barnen har fått stort inflytande.

Fem skolor och fem förskolor nominerades och det var i hård konkurrens som juryn enades om vilka som till slut skulle få utmärkelserna. Juryn bestod av Stefan Bengtsson, SWEDESD, Malin Hultgren, Akademibokhandeln, Therese Wåtz, WWF och Johanna Ragnartz från Håll Sverige Rent. Priset till båda vinnarna är ett bokpaket från Akademibokhandeln.

– Det är så roligt att vi har två så värdiga vinnare. Det råder ingen tvekan om att det kokar av miljö på Almåsgymnasiet och att barnen på Solbackens Montessoriförskola redan vet vad hållbar utveckling handlar om, säger Johanna Ragnartz.

Den hårda konkurrensen har gjort att juryn även utsåg ett hederspris. Det går till Lilla Sätraskolan i Gävle som exemplariskt arbetat med att minska nedskräpningen i kommunen.

Motiveringen för Solbackens Montessoriförskola lyder:
Solbackens montessoriförskola tilldelas utmärkelsen årets Grön Flagg-förskola för sitt breda och konkreta arbete med hållbar utveckling. Barnens lekar och intressen har lett fram till kreativa och spännande aktiviteter som till exempel att ha en elfri dag och att vara eldetektiver. Barnen har getts många möjligheter att i vardagen reflektera kring och påverka sitt eget lärande. Förskolan har dessutom haft möjlighet att inspirera och sprida sitt arbete genom att bjuda in press och föräldrar.

Motiveringen för Almåsgymnasiet lyder:
Almåsgymnasiet tilldelas utmärkelsen Årets Grön Flagg-skola för sitt föredömliga arbete med Grön Flagg som engagerar och involverar eleverna på alla olika program efter olika förutsättningar och önskemål. Med innovativa angreppssätt visar de hur arbetet med hållbar utveckling kan kopplas till näringsliv och till framtida yrkesval genom det arbetsplatsförlagda lärandet. Grön Flagg-arbetet ger eleverna ett tydligt avstamp och användbara kunskaper för resten av livet.

Motiveringen till Lilla Sätraskolan lyder:
Lilla Sätraskolan tilldelas Grön flaggs hederspris för sitt fantastiska arbete mot nedskräpning i kommunen. I sann Håll Sverige Rent-anda har Lilla Sätraskolans elever ordnat fler papperskorgar till Sätra centrum och även använt tillfället att sprida kunskap om skräp. Eleverna har visat prov på idérikedom och handlingskraft och använt sig av demokratiska processer vilket är grundpelarna inom Grön Flagg.


Om Grön Flagg
Hållbar utveckling är en del av läroplanen, och alltså något som både skolor och förskolor ska arbeta med. Grön Flagg är ett program som ger stöd och struktur till det arbetet. I lärandet för hållbar utveckling får barnen lära sig om nedskräpning, klimatpåverkan och andra hållbarhetsfrågor.

I Sverige är 700 skolor och 2 000 förskolor med i Grön Flagg. I en enkät bland skolor och förskolor som är anslutna till Grön Flagg uppger 84 procent att nedskräpningen i närområdet har minskat som följd av att man arbetat med programmet. 73 procent säger att de har minskat sitt matsvinn och hela 94 procent säger att Grön Flagg ger ett aktivt arbete för en hållbar utveckling.

Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools som förenar miljontals barn och unga runt om i världen. Läs mer om Grön Flagg »

 

 

Kontakt