Större fokus på nedskräpning minskar mängden mikroplaster

måndag, november 6, 2017

Fler förebyggande insatser behövs för att minska nedskräpningen. Det skriver Håll Sverige Rent i sitt remissvar till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om åtgärder för att minska mängden mikroplaster i naturen.

– Nedskräpningen ökar i Sverige och bidrar till problemet med mikroplaster i sjöar och hav. Därför måste mer fokus ligga på förebyggande åtgärder, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

I det remissvar som Håll Sverige Rent har lämnat in välkomnas de åtgärder som Naturvårdsverket redan har föreslagit, som strandstädningar, informationskampanjer och fortsatt regionalt samarbete. Håll Sverige Rent saknar dock många förebyggande åtgärder som man redan vet har effekt mot nedskräpning.

– Exempelvis är vårt absolut vanligaste skräp, cigarettfimpen, undantagen från skräpboten, det signalerar att den inte är så farlig. Men cigarettfiltren är delvis gjorda av plast och bidrar därför till problemet med mikroplaster, säger Johanna Ragnartz.

Förutom att Håll Sverige Rent vill se större satsningar på attityd- och beteendeförändringar så vill stiftelsen även att producenter av förpackningar tar ett större ansvar mot nedskräpning. Avfallshanteringen i Sverige bygger i dag på att köpta varor bärs hem och att avfallet sorteras och slängs i sorteringsrum eller miljöstationer.

– I dag sker allt mer konsumtion på språng, med följden att engångsmuggar, snabbmatsförpackningar och flaskor översvämmar papperskorgar. Producenterna måste bli bättre på att underlätta hanteringen även av detta skräp, säger Johanna Ragnartz.

Remisstiden för Naturvårdsverkets redovisning om källor till och åtgärder mot mikroplaster gick ut den 30 november.

För mer information:

Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent, telefon 076-941 01 89

Läs även

Håll Sverige Rents remissvar »

Kontakt