Tack alla lottköpare - sju miljoner från PostkodLotteriet!

tisdag, mars 7, 2017

Ett stort tack till alla lottköpare som gör det möjligt för PostkodLotteriet att dela ut överskottet till ideella organisationer. Under PostkodLotteriets årliga förmånsgala delades 1 108 755 461 kronor ut till 53 förmånstagare och Håll Sverige Rent var en av dem. Vi fick en stor check på hela 7 miljoner kronor som gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta för ett skräpfritt Sverige!

Dessutom fick vi ytterligare 7 miljoner tillsammans med  World´s Childrens Prize för att utbilda och stärka barn i u-länder för en bättre framtid. Som om inte det var nog fick vi också ett bidrag på 5 miljoner kronor till projektet "Barn har rätt" . Ett projekt där vi  tillsammans med UNICEF och Svenska Skidförbundet ska verka för barns och ungdomars rätt till idrott, lek, att delta i en förening och hur de kan påverka miljön – oavsett tidigare bakgrund och förutsättningar.

Stort tack till PostkodLotteriet och alla lottköpare!

Kontakt