Borås bäst på att motverka nedskräpning

tisdag, november 20, 2018

Borås har utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun för fjärde året i rad. Priset delas ut årligen till en kommun som arbetat på ett strategiskt och kreativt sätt med att förebygga nedskräpning. Borås fick priset på Håll Sverige Rents konferens under tisdagen. Gävle kom tvåa och Ystad kom på tredjeplats.

– Borås arbetar både brett och långsiktigt mot nedskräpning med innovativa lösningar som förebygger nedskräpning. Många kommuner kan spara pengar på att arbeta förebyggande mot skräp istället för att bara städa upp, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Varje år rankar Håll Sverige Rent kommunerna utifrån deras arbete mot nedskräpning. Vinnare 2018 är för fjärde året i rad Borås med motiveringen:

För ett långsiktigt arbete med barn och unga, förbättrad renhållning och beteendeförändring. Genom sitt innovativa och enträgna arbete mot nedskräpning är Borås en förebild för Sveriges alla kommuner.

Gävle och Ystad kom på andra respektive tredje plats. Övriga finalister var Vellinge och Kävlinge.

– De kommuner som toppar rankningen har drivit framgångsrika kampanjer mot nedskräpning. Genom att exempelvis mäta hur mycket skräp som hamnar utanför papperskorgarna kan fler kommuner sätta in effektiva åtgärder som sparar på både pengarna och miljön, säger Johanna Ragnartz.

Rankingen baseras bland annat på antalet personer som deltagit i Håll Sverige Rents årliga skräpplockningskampanj ”Vi Håller Rent”, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning.

Här hittar du samtliga kommuners placering i Håll Sverige Rents ranking Kommunindex 2018.

Priset delades i år ut för nionde gången. Borås vann även 2015, 2016 och 2017.

För mer information:

Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent, johanna.ragnartz@hsr.se, 076-941 01 89
Stefan Hållberg, områdesansvarig kommun, telefon 073-699 04 16

Om Årets Håll Sverige Rent-kommun 2018

Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som utgörs av flera olika faktorer som rör engagemang för och insatser mot nedskräpning. Dessa är:
– andel skräpplockare
– ansluten till Håll Sverige Rents skräpplockaraktiviteter (om kommunen hjälper till med exempelvis utdelning av säckar och påsar)
– medlem i nätverket HSR-kommun
– strategiskt arbete mot nedskräpning och koll på kostnaden (poäng utifrån enkätundersökning)
– andel skolor och förskolor i Grön Flagg


Enkätfrågorna löd i sin helhet:

Har din kommun mål och åtgärder för att minska nedskräpningen?

Finns det i din kommun en eller flera tjänstemän som har utsetts att ansvara för det förebyggande arbetet mot nedskräpning?

Har kommunen en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning, som exempelvis informationskampanjer eller skräpplockardagar?

Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen?
Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen och i skog och mark, ej kostnader för renhållning.

Har kommunen under det senaste året genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen, som exempelvis skräpmätning eller enkätundersökning?
Beskriv en eller flera aktiviteter ni genomfört under 2018 för att förebygga nedskräpning, som t.ex. en annonskampanj, nudgingkampanj, information, utbildning etc.

Om enkäten

Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige, och 157 kommuner svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens om 54 procent. Undersökningen genomfördes under perioden 11 oktober till 12 november 2018.

Kontakt