Håll Sverige Rent stödjer initiativet New Plastics Economy Global Commitment

måndag, oktober 29, 2018

Idag lanserar Ellen McArthur Foundation och FN:s miljöprogram ett nytt globalt initiativ med siktet på att stoppa plastskräpet redan vid källan. Håll Sverige Rent är en av 250 organisationer världen över som skrivit på The New Plastics Economy Global Commitment.

–Vi är stolta över att vara en del av The New Plastics Economy Global Commitment. Det är oerhört viktigt att arbeta på alla fronter mot nedskräpningen och att stoppa skräpet vid källan är den mest effektiva lösningen, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Företag som står för 20 procent av alla plastförpackningar har tillsammans med en rad andra aktörer skrivit under the Global Commitment, som presenterades på Our Ocean Conference på Bali idag.

Det nya globala initiativet har som mål att sätta en ny norm för plastförpackningar. Målen är bland annat att få bort onödiga plastförpackningar, öka återvinningen av de plastförpackningar som ändå finns och säkerställa att alla plastförpackningar enkelt och säkert kan tas om hand.

Målen ska revideras var 18:e månad och kommer att vara mycket ambitiösa. De företag som skrivit under ska redovisa data årligen för att driva utvecklingen och för att garantera transparens.

–Målen i The Global Commitment är ambitiösa och det krävs att alla aktörer drar sitt strå till stacken. Det handlar om att få bort onödig plast samtidigt som vi stoppar läckaget av plast ur det cirkulära flödet, plast som ofta blir till skräp. Det gör vi genom att se till att all plast återvinns eller tas hand om på ett säkert sätt, säger Johanna Ragnartz.

Målen i The Global Commitment är:

- Ta bort problematiska eller onödiga plastförpackningar och gå från engångsförpackningar till flergångsförpackningar.
- Skapa innovationer för att säkerställa att 100 procent av alla plastförpackningar enkelt och säkert kan tas om hand år 2025.
- Se till att den plast som tillverkas cirkuleras genom att plast återanvänds eller återvinns.

Läs mer om The Global Commitment »

Kontakt