Rekordsäsong för Miljömärkt Event

fredag, september 21, 2018

Hösten är på ingång, och Miljömärkt Event lämnar en rekordsäsong bakom sig. Malin Larsson Salo, projektledare för Håll Sverige Rents diplomering Miljömärkt Event, har under sommaren gjort hela 41 eventbesök, där hon följt upp eventarrangörers miljöarbete och sett till att de lever upp till de krav som ställs för att få kalla sig miljömärkta.

I år miljömärktes för första gången alla 17 Blodomlopp runt om i Sverige, i sällskap av bland annat Medeltidsveckan på Gotland, Popaganda och Malmöfestivalen. Sedan tidigare är även Vasaloppet, Vätternrundan och de andra Klassiker-loppen miljömärkta. Hittills i år har nästan hundra event miljömärkts av Håll Sverige Rent.

Miljömärkt Event erbjuder både verktyg och rådgivning för att arrangörer ska kunna genomföra ett så miljövänligt event som möjligt. Över tid har miljömärkningen också blivit en stark konkurrensfördel.

–Event som inte lever upp till dagens miljökrav och förväntningar riskerar att förlora både potentiella besökare och samarbetspartners. Med klimatet som en av de viktigaste valfrågorna, är ett aktivt hållbarhetsarbete nästan ett måste för att vara aktuella och leva upp till efterfrågan, menar Malin Larsson Salo.

För att diplomeras som ett Miljömärkt Event behöver arrangören besvara och agera utifrån en checklista, framtagen av Håll Sverige Rent, som behandlar frågor inom olika miljöpåverkansområden. Smarta inköp, avfall & nedskräpning, mat & dryck, transporter samt energi & klimat är områden med störst fokus. Men även planering och kommunikationsinsatser behöver redovisas för att säkerställa att hållbarhetsarbetet håller en röd tråd, och når ut såväl till medarbetare som till besökare.

Sedan miljömärkningens start för 20 år sedan har eventarrangörer hittat flera miljösmarta lösningar. Inte minst Vasaloppet, som förra året införde 15 minuters tidstillägg för deltagare som skräpade ner utanför de markerade skräpzonerna. Eller Sveriges Innovationsriksdag som bytte ut fysiska goodie-bags mot digitala, där olika erbjudanden fanns att hämta hem genom eventets egna app. På så sätt förhindrade de både nedskräpning och onödiga inköp. Malmö Stad, som är anslutna till Miljömärkt Event för kommun, har också börjat ställa hårdare krav på alla sina matevent som numera måste använda komposterbart engångsmaterial, erbjuda halva portioner för att minska matsvinn samt öka utbudet av vegetariska alternativ på menyn.

–Det är häftigt att se arrangörerna forma egna lösningar efter att ha identifierat stora problemområden. Framförallt hos dem som miljömärkt flera år och verkligen utvecklats i den process som Miljömärkt Event innebär. Och att de kan och vågar hämta inspiration av varandra – alla behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt, säger Malin.

Men även eventbesökare behöver engagera sig för att ett event ska orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt. Malin delar sina tre bästa tips till besökarna:

  1. Källsortera ditt avfall – Många eventbesökare är duktiga på att inte skräpa ner. Men tyvärr missar många att källsortera sitt avfall, vilket är nödvändigt för att det ska kunna återvinnas på ett bra sätt.
  2. Ät mer vegetariskt – Animalieproduktionen är starkt förknippad med stor klimatpåverkan, och med eventens växande utbud av vegetariska och veganska alternativ på menyn, finns god anledning att smaka något nytt!
  3. Skippa bilen till eventet – Ofta finns det miljövänligare alternativ att transportera sig till och från event. Många eventarrangörer ordnar faktiskt rabatterade priser på bussar och tåg, samt erbjuder bra cykelparkering och laddstolpar för elbil.
     

Läs mer om Miljömärkt Event 

Kontakt