Sex av tio väljer alltid eller oftast bort plastkassen

fredag, december 14, 2018

Trenden håller i sig - dubbelt så många av Sveriges befolkning väljer bort plastkassen när de handlar idag, jämfört med juni 2017.

Det visar en ny attitydundersökning som NOVUS gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket.

– 60 procent av befolkningen säger nej till plastkassen idag jämfört med 30 procent i juni 2017 när första mätningen gjordes. Resultatet visar att det har skett en betydande beteendeförändring kring användningen av plastkassar, säger Joakim Brodahl, verksamhetschef Håll Sverige Rent.

Stor skillnad märks hos de grupper som ursprungligen konsumerade flest plastkassar. Hos 18-29 åringar har andelen som tackar nej till plastkassen ökat från 29 procent till 60 procent. Bland männen avstår idag oftast varannan att ta en plastkasse, vilket är en ökning från 25 till 49 procent.

Vad använder vi istället?
Nära hälften uppger att de använder en medhavd väska eller tygkasse när de gör inköp. Samtidigt uppger 12 procent att de aldrig använder plastkasse, vilket är en trend som pekar uppåt.

- Utmaningarna med plast har fått större genomslag sista året samtidigt som handelns fråga om kunden behöver en plastkasse har gett resultat, säger Jon Engström enhetschef på Naturvårdsverket. 

Fakta
Första juni 2017 trädde förordningen om minskad användning av plastkassar i kraft. Alla som säljer eller ger bort plastkassar ska informera om plastkassars miljöpåverkan. I mars 2018 ska alla som importerar eller tillverkar plastkassar rapportera hur många plastkassar som används i Sverige. 

Undersökningarna är gjord av NOVUS och målgruppen är den svenska allmänheten 18-79 år. Närmare 1 100 intervjuer har genomförts vid varje tillfälle.

Läs hela undersökningen här »
 

Kontakt