Debatt och media

Vi vill gärna skapa uppmärksamhet och debatt kring vår fråga. Här kan du läsa några artiklar i media om nedskräpning och Håll Sverige Rent.

2015

Debatt om kostnaderna för nedskräpning. En uppskattning som Håll Sverige Rent gjort är att nedskräpningen kostar svenska kommuner två miljarder kronor varje år, skattepengar som kunde använts till annat. Publicerad i VLT.

2014

Debattartikel om marin nedskräpning. Håll Sverige Rent skriver att användandet av plastförpackningar måste minska. Publicerad i Helsingborgs dagblad.

Debattartikel om problemen med skrotbilar. Håll Sverige Rent vill att en pant på bilar införs. Publicerad i Svenska Dagbladet.

Debattartikel om att regeringen inte lever upp till internationella och nationella åtaganden om lärande för hållbar utveckling. Publicerad i Dagens Samhälle.

2013

Debattartikel om nedskräpningen av Östersjön måste tas på allvar. Publicerad i Svenska Dagbladet.

Debattartikel om att tobaksindustrin bör ta ansvar för de nedskräpande fimparna. Publicerad i Dagens Nyheter.

Debattartikel om att ingen ansvarar för skräpet i naturen. Håll Sverige Rent kräver att lagstiftningen förtydligas. Publicerad i Dagens Samhälle.

Debattartikel om skräpet i havet. Håll Sverige Rent kräver att Sverige skärper tonen om skräpet i havet. Publicerad i Göteborgs-Posten i samband med kampanjen Kusträddarna.

Debattartikel om fimpen. Håll Sverige Rent kräver att tobaksbolagen ska ta sitt ansvar. Publicerad i Norrbottens-Kuriren.

2012

Debattartikel om fimpen och skräpmätning i projektet Marlin. Publicerad i bland annat Helsingborgs Dagblad.

Debattartikel om nedskräpningsboten. Publicerad i Aftonbladet.

Debattartikel om att förebyggande arbete är avgörande för att få individen att sluta skräpa ned. Publicerad i Göteborgs-Posten.

Ledarartikel i Göteborgs-Posten i anslutning till vår kampanj Kusträddardagen och vår SIFO-undersökning.

Kontakt