Nätverk

Håll Sverige Rent samverkar med såväl myndigheter som aktörer från näringslivet för att komma närmare visionen om ett skräpfritt Sverige. Utöver våra partners har vi även ett stort nätverk:

New Plastics Economy Global Commitment

Håll Sverige Rent är en av 250 organisationer världen över som skrivit på The New Plastics Economy Global Commitment – ett globalt initiativ startat av Ellen McArthur Foundation och FN:s miljöprogram med siktet på att stoppa plastskräpet redan vid källan. Läs mer om The Global Commitment.

Central Baltic Interreg Programme

Central Baltic Interreg Programme finansierar EU-projektet BLASTIC där Håll Sverige Rent ska ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Projektet pågår mellan 2016-2018. 

The Clean Europe Network

Ett nätverk bestående av organisationer som  arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning i Europa. Genom nätverket delar vi erfarenheter, kunskap och forskning. Vi driver också gemensamma frågor, som utvecklingen av en europeisk mätstandard  av nedskräpning.  Håll Sverige Rent sitter i styrelsen och har varit en pådrivande kraft i att inkludera nedskräpning i det arbete som pågår med nya avfallsdirektiv i EU. 

FEE

FEE, Foundation for Environmental Education, är en internationell organisation som erbjuder ett flertal program inom hållbar utveckling. Bland annat programmen Eco-Schools och Young Reporters som vänder sig till förskolor och skolor. I Sverige drivs dessa av Håll Sverige Rent under namnen Grön Flagg och Unga reportrar.

Nätverket Naturens år

Nätverket Naturens år består av runt 30 myndigheter och intresseorganisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

UNEP 

UNEP är i FNs program mot marin nedskräpning. Det är ett viktigt nätverk för att samordna utvecklingen av globala miljöprogram och stödja arbetet med att bygga upp miljöarbetet i utvecklingsregioner. 

Kontakt