Nätverk

Håll Sverige Rent samverkar med såväl myndigheter som aktörer från näringslivet för att komma närmare visionen om ett skräpfritt Sverige. Utöver våra partners har vi även ett stort nätverk:

Central Baltic Interreg Programme

Central Baltic Interreg Programme finansierar EU-projektet BLASTIC där Håll Sverige Rent ska ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Projektet pågår mellan 2016-2018. 

The Clean Europe Network

The Clean Europe Network är ett nätverk för en rad organisationer som liksom Håll Sverige Rent arbetar mot nedskräpning. Visionen är ett skräpfritt Europa till år 2030. Nätverket har bland annat tagit fram tagit fram "best practice guides" kring kommunikation och mätmetoder som finns att tillgå på nätverkets webbplats.

FEE

FEE, Foundation for Environmental Education, är en internationell organisation som erbjuder ett flertal program inom hållbar utveckling. Bland annat programmen Eco-Schools och Young Reporters som vänder sig till förskolor och skolor. I Sverige drivs dessa av Håll Sverige Rent under namnen Grön Flagg och Unga reportrar.

Nätverket Naturens år

Nätverket Naturens år består av runt 30 myndigheter och intresseorganisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

 

Kontakt