Tack, ni gör vår verksamhet möjlig!

Svenska PostkodLotteriet

Håll Sverige Rent är förmånstagare för Svenska Postkodlotteriet som är ett av Sveriges största lotterier. Hela deras överskott fördelas mellan 55 ideella organisationer som alla är medlemmar i Svenska Postkodföreningen. År 2019 fick Håll Sverige Rent hela 5 miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat att användas för att lägga mer fokus på det normskapande arbetet och ger Håll Sverige Rent ökade möjligheter att nå fler människor och påverka fler beslutfattare. Läs mer om Postkodeffekten.

Coca-Cola Foundation 

Genom stöd från Coca-Cola Foundation kan Håll Sverige Rent erbjuda skolor och förskolor i Sverige kostnadsfritt material vid medverkan i Vi Håller Rent-kampanjen 2019.

Newstag - The Infinite Heart Programme

Newstag är en prisbelönt och innovativ tjänst för att uppleva nyheter från hela världen. Varje år skänker de 5 % av omsättningen till välgörenhet genom The Infinite Heart Programme där Håll Sverige Rent är förmånstagare. 

Karmakontot

Håll Sverige Rent är förmånstagare för Karmakontot, en ideell förening som arbetar utan vinstintresse. Idag arbetar de främst med insamling till välgörande ändamål genom sin försäljning av hållbara välgörenhetsgåvor.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings och tidningsinsamlingens uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige och bidrar till Håll Sverige Rents arbete mot nedskräpning. 

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Havs- och vattenmyndigheten finansierar bland annat vår kampanj Kusträddarna.

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet och är stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med AB Svenska Returpack. 

Returpack

Returpack ansvarar för systemet för insamling och återvinning av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Returpack är stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med Naturvårdsverket. 

Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning har glasproducenternas uppdrag att organisera och genomföra insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige. 

 

 

 

Kontakt